Toomas Meola sai täna vangist välja

jaga E-post prindi artikkel saada vihje Loe ja lisa kommentaare

Toomas Meola, endise nimega Toomas H. Liiv kohtus.

FOTO: Toomas Huik

Täna ennelõunal sulgus Toomas Meola selja taga Tartu vangla uks ning pedofiilia eest karistust kandnud mees pääses vabadusse. Tartu maakohus vabastas Meola tingimisi enne tähtaega.

«Vabastamised leiavad aset kuni kella kaheteistkümeneni päeval,» märkis Tartu Postimehele justiitsministeeriumi avalike suhete talituse juhataja Ivi Papstel, kinnitades ühtlasi, et Meola lahkus vanglast.

Tartu maakohus vabastas oma 20. novembri määrusega Toomas Meola (39) talle Harju maakohtu otsusega mõistetud vangistuse kandmisest tingimisi enne tähtaega.

Kohtumääruse kohaselt ei pöörata ärakandmata karistust Meola suhtes täielikult täitmisele juhul, kui ta ühe aasta pikkuse katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu ning täidab talle katseajaks määratud kontrollnõudeid ja kohustusi.

Lisaks leidis kohus, et nii varasemate kuritegude iseloomust kui ka kinnipeetava iseloomustusest ja kriminaalhooldaja arvamusest nähtuvalt vajab Toomas Meola ravi. Vanglas Meolat aga ei ravitud ning üheks vabastamise põhjuseks oligi asjaolu, et ravi saaks ta vaid kinnipidamisasutusest väljaspool.

Katseajal peab Meola täitma mitmeid kohustusi: elama kohtu määratud alalises elukohas; ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui 15 päevaks ja elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks.

Samuti ei tohi Meola tarvitada alkoholi ega narkootikume ning suhelda kannatanutega; ta peab osalema vähemalt ühes kriminaalhooldusametniku määratavas sotsiaalabiprogrammis; võtma osa seksuaalkurjategijatele mõeldud sotsiaalabiprogrammist; alluma seksuaalsuundumuse häire ravile ja asuma vangistusest vabanemisest hiljemalt kahe nädala jooksul tööle.

Õigusemõistja leidis, et kriminaalhooldusametniku järelevalve, juhendamise ja suunamise all sulandub Meola uuesti ühiskonda efektiivsemalt. Samuti on sellisel juhul tõhusamalt kaitstud õiguskorra kaitsmise huvid, sest kui süüdimõistetu vabaneks otse vangistusest, puuduks tema suhtes järgnev kontroll ja järelevalve.

 Harju maakohus mõistis Meola süüdi kehalises väärkohtlemises, sugulise kire vägivaldses rahuldamises alaealise suhtes, sugulise kire rahuldamises lapseealisega, alaealise kasutamises pornograafilise foto valmistamises ja lapsporno valmistamises.

Meolat karistati 2006. aastal kolme aasta ja nelja kuu pikkuse vangistusega. Tema karistusaeg algas 30. mail 2006 ja lõppeb 30. septembril 2009.

Kuna 20. novembri kohtumäärust ennetähtaegse vabastamise kohta keegi 10 päeva jooksul ei vaidlustanud, vabanes Meola vangistusest täna, 2. detsembril.

Tagasi üles