Põlvamaal võivad viis valda leivad ühte kappi panna

Põlva ja ümberkaudsed vallad.

FOTO: kaart.postimees.ee

Algaval nädalal peetakse nii Ahja, Laheda, Mooste, Põlva kui Vastse-Kuuste volikogu istungeid, kus on päevakorras omavalitsuste ühinemise heakskiitmine. Kui edasised protsessid sujuvad tõrgeteta, võib Põlvamaa keskossa moodustuda umbes 14 700 elanikuga omavalitsus.

Omavalitsustest suurim on Põlva vald, kus elab pärast Põlva linnaga ühinemist 9700 inimest. Mooste, Laheda ja Vastse-Kuuste valla elanike arv jääb 1200 ja 1500 vahele, Ahja vallas elab pisut alla 1000 inimese.

Nüüd on ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjon viie valla ühinemislepingu projekti koos lisadega heaks kiitnud ning suunanud selle menetlemiseks ühinevate omavalitsuste volikogudele.

Kui volikogud on lepingu heaks kiitnud, pannakse lepe koos lisadega 1. – 23. novembrini avalikule väljapanekule, mil igaühel on õigus esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid. Avaliku väljapaneku ajal korraldatakse projekti tutvustamiseks ka rahvakoosolekuid. 9. novembril Vastse-Kuuste kultuurimajas, 10. novembril Ahja kultuurimajas, 15. novembril Põlva kultuuri- ja huvikeskuses, 16. novembril Mooste kultuurimajas ja 17. novembril Laheda sotsiaalkeskuses.

Tagasi üles