Jüri Kõre: jätkusuutlik linn

FOTO: TPM

Sissejuhatuseks üks mnemoturniiri küsimus: millist Tartuga sarnast linna järgnevalt kirjeldatakse? 

1. Elanike peamised rakendusalad on avalik haldus, haridus, tervishoid (40%), finants- ja äriteenused (24%), tööstus (9%). 2. Tegemist on riigis suurima kraadiharidusega elanike osatähtsusega kogukonnaga. 3. Linnas on terav puudus mõõduka hinnaga üürieluruumidest. 4. Kümme linnajagu on riigi 20 protsenti kõige enam deprivatisee­runud (allakäinud) piirkonna hulgas. 5. Nende deprivatiseeru­nud piirkondade elanike keskmine oodatav eluiga on viis aastat riigi keskmisest lühem. 

Tagasi üles