Arendaja plaanib Supilinnas lubatust enam

Kartuli 11 kinnistul asub tänava ääres rekonstrueeritud maja ning üks maja kerkib hoovi ja üks tänavajoonele.

FOTO: Margus Ansu

Linnavalitsus tegi ettekirjutuse peatada Kartuli tänava majaehitusel projektivälised tööd, muude eksimuste hulgas on kortereid saanud enam, kui projekti järgi olla võiks.

Pahandus saadab Gert Roosaare arendust Kartuli 11 krundil, kus on valmis üks maja ja ehitamisel veel kaks.

Tartu ehitusjärelevalve juht Andres Aint ütles, et suuremad probleemid on katusekorruseni jõudnud hoovimajaga aadressil Kartuli 11b, kuhu on ehitusprojekti järgi ette nähtud neli korterit, kuid tegelikult ehitatakse neid kuus.

Algselt pidid teise korruse korterid olema kolmanda korrusega ühendatud sisetreppide abil.

Nüüd aga on vahelaes trepiavad ära jäetud ja läbi kahe korruse ulatuma pidanud trepikoda ulatub ka kolmandale korrusele, kus on näha kahe korteri ukseavad. Aint ütles, et kahtlemata on see oluline erinevus kehtivast ehitusprojektist.

Arendaja ei nõustu

Roosaar ei nõustu sellega, väites, et projektist ei ole mööda ehitatud.

«Järelevalveametnikud on paikvaatluse käigus loetlenud kõik aknad ja augud, samuti kivid seinas, veendumaks, et kõik kõrgused ja laiused vastavad projektile,» kinnitas ta. «Jooksvaid asendusi ja muudatusi ei ole võimalik ette näha projekteerimise käigus ning need lahendatakse muudatuste projektiga, vahetult enne kasutusloa taotlemist.»

Kas kaasneb ka vastuolu detailplaneeringuga, on veel vara öelda, kuid Ainti sõnul on see dokumentidest lähtudes võimalik.

Nimelt lubab detailplaneering Kartuli 11 krundi kolme maja peale kokku 14 korterit, ehituslubade järgi saaks neid 13, ent kui ühte majja tuleb projektis märgitust kaks korterit enam, võib tekkida vastuolu detailplaneeringuga.

Gert Roosaar on aga andnud ehitusjärelevalvele teada, et tänavaäärses rekonstrueeritud majas on tegelikult kolm korterit, mitte neli, nagu ehitusprojektis ette nähtud. Seega on võimalik, et korterite arv lõpuks ikkagi vastab detailplaneeringule.

Roosaar kinnitas ka lehele, et just nii on ja korterite arv vastab planeeringule.

«Teeme neljapäeval paikvaatluse, et kontrollida, kui palju seal siis kortereid on,» lausus Aint. «Kui on vähem, tuleb teha muudatusprojekt. Postkastide järgi võiks arvata, et seekord võib Roosaarel isegi õigus olla.»

Kuid Aint ütles, et nii või teisiti on projektist mööda ehitatud. Ettekirjutuses on Kartuli 11b puhul välja toodud olulisemate mittevastavustena, et trepikoda on ehitatud läbi kolme korruse, kolmandale korrusele on ehitatud korterite välisukse avad ja vahelagedes puuduvad trepiavad.

Peale selle on vahelaepaneelid raudbetoonist, kuid ette olid nähtud Aeroci paneelid.

Ettekirjutus on tehtud ka tänavapoolse Kartuli 11a maja kohta, kus ehitus on jõudnud alles esimese korruse kõrguseni. Sealgi on Aeroc paneelid asendatud raudbetoonpaneelidega.

Lahknevusi projektist on ka rekonstrueeritud, kuid veel kasutusloata Kartuli 11 majal, kuhu on pandud õhksoojuspumbad, mida ei ole projektis ette nähtud. «Igal juhul tuleb ka seal muudatusprojekt esitada,» lausus Aint.

Aint ütles, et on täiesti loomulik, kui ehituse käigus mõtted mõnikord muutuvad, kuid tähtsamad muudatused tuleb kooskõlastada õigel ajal.

Rohkem ettekirjutusi

Aint rääkis, et linna ehitusjärelevalve on saanud ühe ametnikukoha juurde ja see peegeldub ka töötulemustes.

Augusti jooksul tegi ehitusjärelevalve üle linna 16 ettekirjutust, mis on sama palju kui tänavu esimese seitsme kuuga kokku.

Tagasi üles