Aastakümneid Tartu ülikoolis ajakirjanikke, suhtekorraldajaid ja paljusid teisi ühiskonda tunnetama õpetanud emeriitprofessor Marju Lauristin on veendunud, et praegusest ajast kujuneb ajaloos vähemalt sama murranguline moment, nagu seda oli kirjasõna teke või trükikunsti leiutamine. Et tehnoloogia on hakanud üle võtma seda, mida seni on peetud inimesele ainuomaseks, on inimkond tema meelest väga põhimõttelisi küsimusi püstitavas «jõnksu kohas».

Sel kevadel tähistatakse seitsme kümnendi möödumist ajakirjandusõppe algusest Tartu ülikoolis. Esialgu oli see eesti filoloogia eriharu, ent kui paar kümnendit hiljem omaette eriala kujunes, olite teie – Marju Lauristin – juba professor Juhan Peegli vasak käsi. Sestap te peate hästi mäletama, mis muutis selle eriala toonastes oludes tähelepanuväärseks.

Juhan poetas tõepoolest seemne eesti filoloogia sisse ja see hakkas seal võrseid ajama.