Annelinna koolides algavad muutused

Tartu Descartes'i lütseum.

FOTO: Margus Ansu

Tartu üldhariduskoolide ümberkorraldamine on jõudnud teise etappi, pooleteise aasta jooksul tulevad ümberkorraldused Kivilinna gümnaasiumis, kommertsgümnaasiumis ja Descartes’i lütseumis.

Kõik kolm kooli jäävad küll alles, kuid jätkavad põhikoolidena. Nende gümnaasiumiosa alusel moodustatakse uus gümnaasium, kus peaks jätkuma kolme kooli suunaainete õpetamine.

Haridusosakonna juhataja Riho Raave sõnul on eesmärk teha nii, et juba 1. septembril 2014 saaksid kõik neli kooli hakata uutmoodi toimima. Selleks loodi komisjon, kuhu peale linna ametnike kuuluvad ka nende koolide direktorid ning igaühest üks õpetaja.

Õpetajad peavad otsustama

Raave ütles, et ümberkorralduse kõige lihtsam osa ongi põhikoolide tegemine, need jäävad üldjoontes nii, nagu nad praegu on. Tunduvalt keerulisem on aga näiteks uue gümnaasiumi loomine, kolme kooli kokkusulatamine ja inimeste valimine.

Selleks, et saaks alustada uute õppekavade koostamise ja õpetajate valimisega, on vaja uuele gümnaasiumile direktorit. Konkurss kuulutatakse välja kevadel ning ametisse astuks uus juht septembris.

«Meil ei ole praegu kedagi, kes gümnaasiumiosa enda hoole alla võtaks või kes selle eest seisaks ja ütleks, mida nemad tahavad, milliste töötajatega, suundadega ja õppekavadega edasi minna,» rääkis Raave.

Uue gümnaasiumi õpetajaskonda hakatakse kokku panema tipust, pärast direktori leidmist valitakse teised juhid ja õpetajad.

Kokku pandud komisjoni üks ülesannetest ongi hinnata, kui palju ja milliseid õpetajaid uue korralduse järgi vajatakse. Pedagoogid ise peavad otsustama, kus nad eelistaksid jätkata, kuid kuna õppetundide arv ei pruugi jääda samaks, võib tekkida vajadus inimeste koondamiseks või ümberõppeks.

Suurt kolimist ei tule

Põhikoolid jäävad oma praegustesse majadesse ning uus gümnaasium tuleb Kivilinna gümnaasiumi vanemate klasside hoonesse.

Raave sõnul jääb õpilaste koguarv enam-vähem samaks ning kuna koolimaja on suur, saaks edaspidi vastu võtta praegusest rohkem gümnasiste. Statistikast selgub aga, et enne 2020. aastat suuremat õpilaste arvu kasvu ei tule.

Tagasi üles