Kliinikum asus otsima preemia kandidaate

Maarjamõisa haigla peahoone. FOTO: Margus Ansu

Tartu ülikooli kliinikumi juhatus kuulutas välja konkursi kliinikumi preemia kandidaatide esitamiseks. 

Preemia antakse välja tunnustamaks teenekaid Eesti arste, kes silmapaistva tegevusega on andnud olulise panuse tervishoiu ja ühiskonnaelu arengusse.

Vastavalt statuudile on preemia kandidaate oodatud esitama kõik Eesti tervishoiuasutused ja erialaseltsid, Tartu ülikooli meditsiiniteaduste valdkond, arstide liit ja haiglate liit. Iga institutsioon saab üles seada ühe kandidaadi. Ühele isikule võib preemia määrata vaid ühel korral.

«Sarnaselt eelmisele aastale, ei toimu ka 2021. aastal traditsioonilist kliinikumi kevadkonverentsi tulenevalt epidemioloogilisest olukorrast ning tervishoiusektori fookusest Covid-19 pandeemia ületamiseks. Teisalt väärivad tervishoius töötavad isikud tunnustamist rohkem kui kunagi varem, mistõttu on oluline jätkata kliinikumi preemia väljaandmise traditsiooni,» ütles kliinikumi ravijuht dr Andres Kotsar.

Kliinikumi preemia antakse tänavu välja 23. korda.

Eelnevatel aastatel on preemia laureaadiks valitud prof. emer. Arvo Tikk, prof. emer. Endel Tünder, prof. emer. Vello Salupere, prof. emer. Ain-Elmar Kaasik, dr Vello Ilmoja, prof Toomas Sulling, prof. emer. Lembit Allikmets, prof. emer. Karl Kull, prof. emer. Rein Teesalu, dots. emer. Jüri Samarütel, dr Kaljo Mitt, dr Urmo Kööbi, prof. emer. Tiit Haviko, dr Andres Ellama, prof. emer. Ants Peetsalu, dots. emer. Silvia Russak, dr Peeter Mardna, prof. emer. Tiina Talvik, prof. emer. Heidi-Ingrid Maaroos, dr Tiiu Aro, dr Urmas Siigur ja dr Väino Sinisalu.

Tagasi üles
Back