Tartu linn sulgeb avalikud mängu- ja spordiväljakud

Pühapäeval oli Variku kooli mänguväljak lapsi täis.

FOTO: Margus Ansu

Kuigi riiklik eriolukord näeb ette, et koroonaviiruse leviku piiramiseks peaks inimesed vältima lähikontakte ning võimaluse korral püsima kodus, on ilusad ilmad meelitanud rahvast hulgaliselt ikkagi mänguväljakutele ja spordiparkidesse. Et rahvakogunemisi vältida ja viiruse levikut piirata, otsustas Tartu linnavalitsus tänasest kõik linna avalikud mänguväljakud ja spordipargid sulgeda.
 

Tartu linnavalitsuse korralduse eelnõus seisis, et koroonaviiruse leviku tõkestamise seisukohast on oluline, et inimeste mittevajalikud otsekontaktid ja liikumised oleksid viidud miinimumini. «Praegune kogemus näitab, et olemasolevad meetmed ja liikumisvabaduse piirangud ning viibimiskeelud ei ole olnud piisavalt tõhusad. Suur osa inimesi jätkuvalt ei mõista, et ka avalikus ruumis tuleb hoida distantsi teiste inimestega ning välikeskkonnas on mõistlik hoiduda kokkupuutest avalikus kasutuses olevate seadmetega, mille nakkusohutust ei ole võimalik jooksvalt tagada,» seisis linnavalitsuse korralduse eelnõus.

Tartu kriisimeeskonna juhi linnapea Urmas Klaasi sõnul võttis Tartu vastu otsuse avalikud kogunemiskohad sulgeda, kuna viimased päevad on näidanud, et inimesed ei ole mõistnud avalikes kohtades kogunemisega seotud nakkusohtu. «On arusaadav, et eriolukorras on inimestel soov koos perega vabas õhus liikuda, aga on täiesti vastutustundetu koguneda seltskondadena ning panna niimoodi nii enda kui ka teiste elu ja tervis ohtu. Lapsevanemad peavad selgitama lastele piirangute vajadust ja tõsidust,» sõnas linnapea.

Kriisimeeskond palub tungivalt mitte koguneda inimestel ka parkidesse, Emajõe kaldapealsele, spordiradadele, Anne kanali äärde ja muudesse kohtadesse. Võimaluse korral tuleks inimestel kodus püsida, kuid vabas õhus liikudes peab kindlasti hoidma vähemalt kahemeetrist distantsi. Poes tohiks käia vaid äärmise vajaduse korral ja sealgi distantsi hoida.

Tartu ülikooli kliinikumi kriisimeeskonna juhi professor Joel Starkopfi sõnul on parim viis viiruse leviku piiramiseks isolatsioon. «Soovitus püsida inimestel isolatsioonis tundub küll tülikas, kuid see on praegu ainuvõimalik viis viiruse levik peatada. Kuigi statistiliselt on vanemaealised kõige ohustatum eagrupp, võime juba praegu Eesti kogemuse põhjal öelda, et ka noored ja seni terved inimesed on jõudnud raskes seisus meie intensiivravipalatitesse. Head inimesed, teie käitumisest ei sõltu ainult meie inimeste tervis, vaid ka elu.»

Linnavalitsus sulgeb avalikud spordi- ja mänguväljakud ning muud kogunemiskohad võimalusel piirdelintidega või paigaldab neisse hoiatavad sildid. Lisaks paigaldatakse hoiatussilte soovitusega distantsi hoida ka spordiradade juurde ja muudesse avalikesse kohtadesse.

Tagasi üles