Maakohus ei vabastanud riigireetmises süüdimõistetut enne tähtaega

Ilja Tihhanovski.

FOTO: Erakogu

Tartu maakohus jättis riigivastastes kuritegudes süüdimõistetud Ilja Tihhanovski talle mõistetud vangistuse kandmiselt tingimisi enne tähtaega elektroonilise valve alla vabastamata. Tihhanovski mõisteti 2018. aastal süüdi idanaabri kasuks luuramises. 

Tartu vangla esitas Tartu maakohtule möödunud aasta 6. detsembril Tihhanovski toimiku, et kohus saaks otsustada, kas vabastada Tihhanovski  tingimisi enne tähtaega elektroonilise valve alla, seda toetasid kohtule esitatud seisukohtades nii vangla kui prokuratuur. Ka süüdimõistetu selgitas tänavu veebruaris toimunud istungil kohtule, et soovib enne tähtaega vabaneda. 

Kuulanud ära süüdimõistetu, tutvunud prokuröri arvamusega ning Tartu vangla esitatud materjalidega, leidis kohus 23. märtsil tehtud kohtumääruses, et süüdimõistetu Tihhanovski vangistusest tingimisi enne tähtaega elektroonilise valve alla vabastamine ei ole põhjendatud ning tal tuleb jätkata karistuse kandmist.

Kohus tõstab määruses esile, et süüdlane on toime pannud esimese astme kuriteo ja seda kaalutletult pika aja jooksul, mitte ühekordse juhusliku episoodina ega hetkeemotsioonist tingituna. Kohtu hinnangul ei saa süüdimõistetu retsidiivsusriski hinnata väga madalaks ega asuda seisukohale, et ta on absoluutselt motiveeritud loobuma kuritegelikust käitumisest. Kohtu hinnangul oleks eelkõige, aga mitte ainult, üldpreventiivsetel kaalutlustel kinnipeetava vabastamine juba esimese ennetähtaegse vabastamise menetluse raames ennatlik, arvestades just toime pandud kuriteo raskust ja laadi.

Ilja Tihhanovski tunnistati 2018. aasta aprillis Tartu maakohtu otsusega kokkuleppemenetluses süüdi ja teda karistati nelja aasta pikkuse vangistusega. Kinnipeetava karistusaeg lõpeb detsembris 2021. aastal. 

Kohtumäärus ei ole jõustunud. Määruskaebust Tartu maakohtule on võimalik esitada 15 päeva jooksul.

Tagasi üles
Back