Tartu linna tuleva aasta eelarve fookuses on korras koolid

2020. aasta 1. septembril avab täielikult renoveerituna uksed linna suurim kool Annelinna gümnaasium.

FOTO: eskiis

Tartu linnavalitsus esitas linnavolikogule 2020. aasta eelarve eelnõu, mille kogumaht on 208,1 miljonit eurot. Tuleva aasta eelarve fookuses on korras koolid ning lasteaiad, parem elu- ja ettevõtluskeskkond ning Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinna programmi ettevalmistused. 

«Keskkonnasäästlik ja mugav ühistransport, turvalised ühendusteed Riia tänava viadukti ja tunnelite ning mitmete kergliiklusteede kujul, südalinna tänavate uuendamine, Annelinna tänavavalgustuse põhjalik renoveerimine, parem ligipääs ning parkimistingimused Mõisavahe üheksakorruseliste majade ümbruses,» tõi linnapea Urmas Klaas näiteid paljusid tartlasi puudutavatest investeeringutest ja elukeskkonna arendamisest. 

Linnapea lisas, et haridusvaldkonna kulud moodustavad kokku 51 protsenti linnaeelarvest. Investeeringuteks on kavandatud ligi 14 miljonit eurot.

«Linn jätkab koolide renoveerimise programmi elluviimist: 2020. aasta 1. septembril avab täielikult renoveerituna uksed linna suurim kool Annelinna gümnaasium ja algab Kroonuaia kooli projekteerimine. Remonditakse Pääsupesa lasteaed ja mitme lasteaia rühmaruume,» rääkis linnapea.   

Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas keskendutakse väärikalt vananemise toetamisele, puuetega inimeste elutingimuste parandamisele ning tartlaste elupäästevõimekuse arendamisele. Suurendatakse koduhoolduse mahtu, valmistatakse ette Nõlvaku hooldekodu ehitust ning koostatakse väärikalt vananemise strateegiadokument. Lisaks kohandatakse puuetega inimeste eluruume plaanitust suuremas mahus. Samuti saavad umbes 1300 Tartu põhikoolide lõpuklasside õpilast elupäästva esmaabikoolituse. Linn ehitab Tüve tänavale kaks sotsiaalüürimaja.

Mitmed kultuurivaldkonna tähtsamad tegemised on seotud 2024. aasta Euroopa kultuuripealinna tiitlivõidu ja programmi ettevalmistamisega. Samuti jätkatakse südalinna kultuurikeskuse projekti ettevalmistamist. Linlastele paremate sportimise ja vaba aja veetmise võimaluste loomiseks algab Annemõisa jalgpallihalli ehitus ja Annelinna rajatakse ka uus mängu- ja spordiväljak. Koos lodjakoja ehitusega korrastatakse Emajõe-äärsed rannaalad.

Linn jätkab kergliiklusteede rajamist. Valmivad kergliiklustee, mis kulgeb Vaksali tänav – Eesti maaülikool – Waldorfi kool, ning Rahinge-Ilmatsalu kergliiklustee. Kesklinna piirkonnas jätkub Vanemuise ja Ülikooli tänava remont ning algavad tööd Riia maantee viadukti ja tunnelite ehitusel.

Lisainvesteeringuid tehakse ka rattaringlussüsteemi arendamiseks. Suuremat tähelepanu saavad linna rohealad ja pargid, millele koostatakse hoolduskavad. Linn toetab ka kogukonnakeskse linnaaianduse arendamist. 

Palgatõusu kavandatakse koolide ja lasteaedade õpetajatele, kultuuri- ning sotsiaaltöötajatele.

Järgmise aasta linnaeelarve kasvab võrreldes 2019. aasta esialgse eelarvega 16 miljonit eurot ehk üle kaheksa protsendi.

Eelarve eelnõu esimene lugemine on kavas linnavolikogu 5. detsembri istungil.

Tagasi üles