Linnavalitsus ootab ettepanekuid jalg- ja jalgrattateede kohta

Pildil värskelt maha märgitud jalgrattatee Näituse tänaval lõpeb liiklusmärgiga.

FOTO: Margus Ansu

Tartu linnavalitsus ootab 19. maini tartlaste ettepanekuid jalg- ja jalgrattateede rajamise kohta ning infot probleemsete teelõikude kohta. Oma ettepanekud saab märkida ideekorje kaardile, mille leiab linna kodulehelt. 

Praeguseks on tehtud ligi 2000 ettepanekut uute teelõikude, võimalike otseläbipääsude ning probleemsete kohtade kohta. 

Ideekorje kaardile võib Tartu linna ja lähiala piires märkida täiesti uusi teid või teelõike, mida saaks kasutada jala käies või jalgrattaga sõites, või neid, kus praegu on vaid autosõidutee. Samuti on oodatud tähelepanekud probleemsete teede, teelõikude või ristmike kohta koos probleemi kirjeldusega. 

Esitatud ideed on anonüümsed. Iga idee linnavalitsuselt otsest tagasisidet ei saa, aga tervikuna kasutatakse esitatud mõtteid Tartu linna uue üldplaneeringu koostamisel. Kindlasti annab linn kodulehele kokkuvõtliku ülevaate ideekorje tulemustest. 

Linnavalitsus on alustanud jalg- ja jalgrattateede uue skeemi koostamist, mis toimub samal ajal vastava strateegia koostamisega. Ideekorje toimub Eesti, Soome, Läti ja Rootsi partnerite koostöös elluviidava HEAT-projekti raames, mis käsitleb jalakäijate ja ratturite liikumisvõimaluste parandamist strateegilise planeerimise kaudu. 

Tagasi üles