Suur lõke süütas noorendiku
Lisatud lõkkepõletamise ohutusnõuded!

Lõke. Pilt on illustratiivne.

FOTO: Elmo Riig

Esmaspäeva ennelõunal põletati Nõo vallas Aiamaa külas ülisuures (5 x 10 meetrit) tuleohutusnõuete vastaselt tehtud lõkkes raiejäätmeid, millest süttis omakorda kulu ja põleng levis noorendikku. Päästjad kustutasid kulu ja ohtliku lõkke.

Kuna ees seisab maitule tegemise õhtu, tuletab pääsetekeskus meelde lõkkepõletamise ohutusnõudeid.

Enne lõkke süütamist veendu, et lõkkekoht ja selle ümbrus oleks kuivast taimestikust ja turbapinnasest puhastatud, lõke oleks hoonetest piisavalt kaugel ja tule tegemine ei ohustaks loodust.

Lõket tee vaid nõrga tuulega ja tuleohu vältimiseks jälgi tule tegemisel või grillimisel tuule suunda, et sädemed ei lendaks hoonele, metsale või muule põlevmaterjalile.

Lõket tuleb valvata ja hoida käepärast tulekustutusvahendid: ämber veega, tulekustuti või survestatud voolik.

Koduaia lõkkes tohib põletada vaid puhast, värvimata ja immutamata puitu ning pappi ja paberit.

Tuleohtlikul ajal peab lõkkekoht olema metsast vähemalt 20 meetri kaugusel. Metsas tohib lõket teha ainult selleks spetsiaalselt ettevalmistatud kohtades (RMK lõkkeplatsid).

Alla ühemeetrise läbimõõduga lõke peab olema vähemalt kaheksa meetri kaugusel mistahes hoonest või põlevmaterjali hoiukohast nagu puukuur.

Üle ühemeetrise läbimõõduga lõke peab asuma mistahes hoonest või põlevmaterjali hoiukohast vähemalt 15 meetri kaugusel.

Enne lahkumist veendu, et lõke oleks täielikult kustunud või kustuta see veega.

Lisainfot tuleohutusnõuete kohta saab päästeala infotelefonilt 1524.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles