Evelyn Liivamägi: poolele miljonile inimesele terendab maksutagastus

Evelyn Liivamägi

FOTO: Tairo Lutter

Eelmisel aastal kehtima hakanud uus tulumaksusüsteem tõotab selle aasta alguses tuua maksutagastuse neile, kes on aasta jooksul jätnud maksuvaba tulu arvestamata. Juba 11 kuu tuluandmete järgi on eelmisel aastal rohkem tulumaksu tasunud üle poole miljoni inimese, kes saavad eeldatavalt tagasi kokku pea 129 miljonit eurot.

Oma andmetega saab igaüks juba praegu tutvuda e-maksuametis/e-tollis rubriigis «Minu sissetulek». Seal kuvame igaühele ka eeldatava tulumaksukohustuse maksu- ja tolliametile deklareeritud andmete pealt. Lõplik tagasimakstav summa või tekkinud tulumaksu juurde maksmise kohustus kujuneb tuludeklaratsiooni alusel.

See tähendab, et kui on võimalus saada tagasimakse, kasutada mahaarvamisi või on tekkinud juurdemaksmise kohustus, tuleb kindlasti tuludeklaratsioon esitada. Tänavu saab seda teha 15. veebruarist 1. aprillini. Esimesi tagasimakseid hakkame tegema eeldatavalt 26. veebruaril ning tagasimaksed saavad tehtud valdavalt 1. juuliks.

Kui praeguste andmete järgi ootab rohkem kui pooli tuluteenijaid tulumaksutagastus, siis ligikaudu kuuel protsendil tuluteenijatest võib maksuvaba tulu lubatust suuremas mahus kasutamise tõttu tekkida kohustus tulumaksu juurde maksta. Eelmise aasta 11 kuu andmete pealt on neid inimesi umbes 57 000 ning tagasimakstav summa 10,8 miljonit eurot ehk keskmiselt 190 eurot inimese kohta.

Juurdemaksmise kohustus tekib peamiselt maksuvaba tulu summa eksliku arvestamise või mitmesse kohta maksuvaba tulu avalduse esitamise tõttu. Näiteks kui inimene töötab kahe tööandja juures ja lasi mõlemas arvestada maksimaalse maksuvabastuse.

Maksuvaba tulu avalduse võib esitada vaid ühte kohta, v.a pensionärid, kes võivad esitada avalduse ühele tööandjale ja sotsiaalkindlustusametile. Mitmesse kohta avalduse valesti esitamine toob kaasa selle, et aasta jooksul kasutatakse maksuvaba tulu rohkem kui lubatud ja makstakse tulumaksu ettenähtust vähem.

Ka on levinud juurdemaksmise tekke põhjus see, et inimene sai tulu (nt kinnisvara müük), mida polnud aasta alguses planeerinud ja mis suurendas kokkuvõttes tema aastatulu ning selle tulemusel muutub maksuvaba tulu arvestus.

Kui tulumaksuvabastust kasutati aasta jooksul lubatust enam, siis see ei tähenda veel tingimata, et tekiks päriselt vajadus raha maksu- ja tolliametile kanda. Maksu- ja tolliamet võtab maksusumma arvutamisel arvesse ka tulust tehtavad mahaarvamised. Näiteks saab kasutada mahaarvamistena lisaks maksuvaba tulu lapse ülalpidamisel (alates teisest lapsest), täiendavat maksuvaba tulu abikaasa eest, eluasemelaenu intresse, koolituskulu ning kingituste ja annetuste summasid.

Kui sellegipoolest tuleb tulumaksu juurde tasuda, tuleb see kohustus täita 1. juuliks. Kui inimene deklareeris aga veel ettevõtlustulu, kasu vara võõrandamisest või välisriigist saadud tulu, siis on maksu tasumise tähtaeg 1. oktoober. Juurdemaksmise kohustust on võimalik täita ka osade kaupa. Selleks tuleb e-maksuametis/e-tollis taotleda maksuvõla ajatamist.

Tagasi üles