Vaata, kes valiti Tartu aukodanikeks ja Tartu Tähe kavalerideks

Tartu aukodanikuks valitud Leida Kikka on Samelini jalatisvabrikut juhtinud juba 1994. aastast.

FOTO: Kristjan Teedema

Tartu uuteks aukodanikeks valiti jalatsitööstur Leida Kikka, Tartu kiirabi juht Ago Kõrgvee ning maalikunstnik Heldur Viires. Teenetemärgi Tartu Täht pälvisid koolijuht Tarmo Kerstna, keeleteadlane Valve-Liivi Kingisepp ning diplomaat Kirsti Narinen.

Ettevõtja Leida Kikka juhib 1994. aastast aktsiaseltsi Samelin, millest on tema käe all saanud üle maailma tuntud militaar-, turva- ja tööjalanõude tootja. 2017. aastast  valmistatakse militaarjalatseid NATO armeeüksustele. Ettevõte annab tööd ligi sajale inimesele.

Sihtasutuse Tartu Kiirabi juht Ago Kõrgvee on nüüdisaegse Eesti kiirabisüsteemi ning esimese erakorralise meditsiini osakonna rajaja. Suure initsiatiivikuse, töövõime ja pühendumusega on ta andnud suure panuse kiirabiteenuse ja erakorralise meditsiini eriala arendamisse.

Maalikunstnik Heldur Viires on ligi 30 aastat hoidnud ja edendanud pallaslikku maaliharidust Tartus Konrad Mägi ateljee juhataja ja maaliõpetajana ning jätnud märkimisväärse jälje Eesti kultuuri- ja kunstilukku. Kunstnikuna on Heldur Viires viljelenud peamiselt figuraalset portree- ja maastikumaali, monotüüpiat, teaduslikku illustratsiooni ning kujundanud ja illustreerinud ilukirjandusteoseid.

Tarmo Kerstna on teenekas koolijuht ja haridustegelane. Tema elutööks on olnud kolme kooli – Tartu 10. Keskkooli (praegune Tartu Mart Reiniku kool), Ülenurme gümnaasiumi ja Ülenurme muusikakooli – ülesehitamine. Tarmo Kerstna oli väga hinnatud direktor nii õpilaste, õpetajate kui ka lapsevanemate hulgas.

Tartu ülikooli emeriitdotsent Valve-Liivi Kingisepp on pühendanud oma elu eesti keele hoidmisele ja arendamisele, tema teadustöö on keskendunud eesti vana kirjakeele sõnavara uurimisele. Valve-Liivi Kingisepp on olnud väga hinnatud õppejõud ning teaduse populariseerija.

Diplomaat Kirsti Narinen oli aastatel 2014–2018 Soome Vabariigi suursaadik Eestis. Tema tegevus on olnud pühendatud kahe naaberriigi suhete tihendamisele ning eriliselt soojalt suhtus ta Tartusse, toetades sõprussuhteid Soome linnadega ning aidates kaasa majanduslike sidemete arendamisele. Kirsti Narinen pidas väga tähtsaks Soome aukonsulaadi taasavamist Tartus.

Aukodaniku nimetused koos sellega kaasneva Tartu Suurtähega ja Tartu Tähed antakse kätte 22. veebruaril Eesti Vabariigi 101. aastapäeva aktusel Eesti Rahva Muuseumis.

Tartu linna aukodaniku nimetus on auavaldus Tartu linnale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest. Tartu Täht antakse Tartu linnale osutatud eriliste teenete eest.

Tagasi üles