Tartu toetab noortesporti 1,5 miljoni euroga

Noorjalgpallurid.

FOTO: Kristjan Teedema

Tartu linnavalitsus kinnitas 2019. aasta eelarvest huvitegevuse korraldamise toetust saavad noorte huvitegevuse ühingud, kultuuriühingud ja spordiklubid. Toetust makstakse 8792 osaleja eest. Toetatakse ka andekaid noorsportlasi ja rahvakultuuri valdkonnas valiti saavutustoetust saavad ühingud.

7. jaanuaril kinnitas linnavalitsus noortespordi tegevustoetused spordiklubidele. Toetuste kogusumma suurenes sel aastal üle 77 000 euro võrra ning ületas 1,5 miljoni piiri. Toetust saavad 62 spordiklubi 34 spordialal. Rahalise toetuse maksimaalseks määraks ühe lapse kohta kinnitati 250 eurot, mis on 16 euro võrra rohkem kui eelmisel aastal. Populaarsemad spordialad Tartus on endiselt jalgpall, ujumine ja võimlemine, järgnevad sulgpall ja kergejõustik. 

Traditsiooniliselt toetab linn andekaid noorsportlasi, kes on 2018. aastal saavutanud kõrgeid tulemusi rahvusvahelistel tiitlivõistlustel. Neile mõeldud toetus on sel aastal kokku 25 000 eurot. Linn toetab 6230 spordiklubides tegutsevat noorsportlast, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Tartu. 

44-le noorte huvitegevuse ühingule kinnitas linnavalitsus tegevustoetuseks kokku 178 950 eurot. Toetust makstakse 1725 osaleja eest, kes noorte huvitegevuse ühingu huviringi oma eelistusena veebis ära märkisid, kuid tingimusel, et neid harrastajaid on ühingus vähemalt viis. Võrreldes 2018. aastaga suureneb tänavu toetust saajate arv kuue protsendi võrra. 

Noorte huvitegevuse ühing saab linnalt toetust 100 eurot ühe 7–26-aastase harrastaja kohta aastas. Erandina  eraldatakse toetust 150 eurot 7–26-aastase harrastaja kohta, kes vajab tõhustatud või erituge, elab alaliselt asenduskodus või osaleb prioriteetse valdkonna ringis, nagu robootika, programmeerimine, inseneeria, modellism, analoogfotograafia, loodus- ja täppisteadused. 

44st toetuse saajast üheksa on uued taotlejad: MTÜ Loome Pai, MTÜ Vorasa Treeningud, MTÜ Võimlemisklubi Akros, MTÜ Loovusring, MTÜ Eesti Trükimuuseum, MTÜ Loomeviis, MTÜ Tartu Tantsuakadeemia, MTÜ Tantsuklubi Shaté ja MTÜ E STuudio Noortekoor. 

Viimasena kinnitas linnavalitsus 22. jaanuaril rahvakultuurialast huvitegevust korraldavate ühingute aastase toetuse kogusummas 128 850 eurot, mis on 24 787 euro võrra suurem kui 2018. aastal. Toetuse kogusumma kasvu tingis toetuse suurenemine kultuuriühingule ühe harrastaja kohta.

Saavutustoetuste saajate seast paistis valdkondadest eriti silma koorilaul, suurima saavutustoetuse saajaks valiti neli koori. Toetust maksab linn rahvakultuuriühingutele iga 7–26-aastase ja üle 60-aastase tartlasest harrastaja eest, kelle elukoht on Tartu.

Tänavu toetab linn pearahaga 585 lapse ja noore ning 252 eaka rahvakultuurialast huvitegevust, kokku 65 inimese võrra rohkem kui möödunud aastal. Suurenenud on toetatavate laste ja noorte koguarv. Tänavu taotles linnalt huvitegevuse korraldamise toetust 42 nõuetele vastavat kultuuriühingut, mille juures tegutseb 63 rahvakultuurialast huvitegevust pakkuvat huviringi.

Suurima saavutustoetuse määras ekspertidest koosnev komisjon kaheksale kultuuriühingule, kelle tegevusi ja tulemusi hinnati 2018. aastal väga kõrgelt. Koorimuusika valdkonnas tunnustati E STuudio noortekoori, Elleri tütarlastekoori, Tartu akadeemilist meeskoori ja Tartu noortekoori.

Puhkpillimuusika valdkonna parim tegija oli puhkpilliorkester Tartu; Hugo Treffneri gümnaasiumi tantsuansambel oli parim rahvatantsu valdkonnas; folkloorirühmadest pälvis tunnustuse Maatasa ja harrastusteatritest kerkis esile Tartu üliõpilasteater. Suurim saavutustoetus 2019. aastaks on 3400 eurot ning esimese ja teise astme saavutustoetus on vastavalt 1250 ja 2250 eurot. Kokku saab saavutustoetust tänavu 19 kultuuriühingut.

Tagasi üles