Vikipeedia konkursi «Eesti õigus» võitjad said kätte preemiaraha

Rektor Toomas Asser koos võitjatega.

FOTO: Andres Tennus

Igaüks võiks proovida kirjutada vähemalt ühe Vikipeedia artikli, kuna see aitab mõnd kindlat valdkonda läbi mõelda, materjale lugeda ja ka oma teadmisi teistele edasi anda. Nii leidsid Vikipeedia konkursi «Eesti õigus» võitjad üliõpilased.

Õigusteadlaste päevade lõppistungil andis tudengeile auhinnad kätte Tartu ülikooli rektor Toomas Asser.

Peaauhinna 500 eurot võitsid TÜ õigusteaduskonna kolmanda kursuse tudengid Merily Rool, Helina Tross, Kadri Vlassov ja Kadi Kristina Laine. Õppeaine «Euroopa Liidu õigus» raames olid nad täiendanud Vikipeediat artikliga «Euroopa Liidu põhivabaduste piiramise lubatavus».

«Artikli kirjutamine andis meile võimaluse panna proovile oma keeleoskus ning lihtsal viisil info edastamise, tiimitöö ja asjakohaste materjalide otsimise võime. Püüdsime hoida tasakaalu keeruka, kuid täpse juuraterminoloogia ning lihtsa eesti keele vahel. Et artikkel oleks loetav igale inimesele,» kirjeldas võitjavõistkonna esindaja Merily Rool artikli loomise põhimõtteid.

Vikipeedia artiklid on esimene allikas, kust inimene probleemi korral abi otsib. Võitjad leidsid veel, et see on suur väärtus, kui info on asjakohane ja kasulik, ning et neil oli hea meel anda oma panus inimeste õigusteadlikkuse suurendamisse.

Teise koha pälvisid konkursil Dan Maapalu, Kaspar Lepik ja Siim Artur Juht artikliga «Codex Iustinianus» (auhind 300 eurot). Kolmanda koha said Marja Stina Saaliste, Kirti Jürimäe ja Liina Allikmäe artikliga «Abikaasade vastastikune testament» (300 eurot). Neljanda koha sai Kaspar Kaarjas artikliga «Euroopa Liidu õigusaktid»  (300 eurot) ja viienda koha Elise Vasamäe artikliga  «Viivisekalkulaator» (200 eurot).

«Need artiklid paistsid silma suure põhjalikkusega, sealhulgas viidatud materjali suure hulgaga. Määravaks sai, kas artikkel on hea struktuuriga ja lihtsalt jälgitav,» ütles žürii liige, Eesti advokatuuri kantsler Leen Eenpalu. Tema sõnul on tegu kasuliku ja kiiduväärt algatusega, sest konkursil äsja loodud artiklid tulid guugeldades esimeste tulemuste seas esile.

Konkursi žürii liikmed olid Eve Strang ja Kaitti Persidski notarite kojast, Hannes Vallikivi, Anu Kaup ja Leen Eenpalu Eesti advokatuurist ning Jaan Sootak, Merle Erikson ja Irene Kull TÜ õigusteaduskonnast.

Vikipeedia konkurss «Eesti õigus» on esimene neljast Vikipeedia õigusartiklite konkursist, mille korraldavad TÜ õigusteaduskond, Eesti advokatuur, notarite koda ja TÜ sihtasutus. 31. jaanuarini 2019 on õigusteaduskonna üliõpilastel ja õppejõududel ning notarite koja liikmetel võimalik võtta osa järgmisest konkursist «Eesti notariaat 25».

Konkursid on osa Tartu ülikooli laiemast projektist Miljon+, mille eesmärk on katta kõik teemavaldkonnad põhjalike ja kvaliteetsete eestikeelsete vikiartiklitega ning kiirendada eestikeelse Vikipeedia mahu jõudmist miljoni artiklini.

Eesti õigusteadlaste päevad leidsid aset Tartus 3.–5. oktoobrini.

Tagasi üles