Bussiuuring põhjustas vastupidiseid arvamusi

Bussiliiklus Tartus.

FOTO: Sille Annuk / Postimees

Üks ja sama uuring tõestas Reformierakonnale, et munitsipaalbussifirma pole Tartus otstarbekas, opositsiooniparteidele aga, et selle asutamine oleks ainuõige tee.

Tartu ärinõuandla kaasabil valminud analüüsi kohaselt kujuneb munitsipaalfirma liinikilomeetri hinnaks pisut üle 26 krooni, mis praeguse liinikilomeetrite arvu 3,5 miljonit juures tähendaks aastas lisadotatsiooni umbes 15 miljonit krooni.

Praegu on GoBusi liinikilomeetri hind 22,6 krooni.

Samas aga on arvestuse aluseks võetud, et pooled bussid on liinidel uued, pooled kuni kuue aasta vanused. Praegu kasutab GoBus kuni 15 aasta vanuseid busse, pooled bussid peavad olema uuemad kui kümme aastat.

Arvestatud on ka, et bussijuhid teenivad normtundidega 14 000 krooni, GoBusis oli palk normkoormuse puhul selle aasta esimeses pooles 11200 krooni.

Munitsipaalfirma asutamisel tuleb ühekordselt välja käia veel umbes 23 miljonit krooni, peaasjalikult busside liisingu sissemakseks, seega tuleks esimesel aastal, nagu osutas Tartu linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, bussindusele peale maksta 37 miljonit krooni enam kui praegu GoBusile kulub.

Neid ja veel hulka üksikasjalisemaid numbreid aluseks võttes otsustas linnavalitsus teisipäeval mitte toetada sotsiaaldemokraatide algatust munitsipaalbussifirma asutamiseks. Abilinnapea Margus Hanson nimetas olulise argumendina suuremat dotatsioonivajadust.

Täpselt vastupidisele, toetavale seisukohale jõudis põhjaliku arutelu järel volikogu linnamajanduskomisjon (asja otsustas siiski koalitsiooni esindajate vähemus).

Sotside volikogufraktsiooni juht Tõnu Ints on analüüsi järel endiselt veendunud, et tuleks teha munitsipaalfirma. Ta selgitas, et kui eemärgiks on parem kvaliteet, siis tuleks rohkem panustada, kui see toob rahva taas bussiga sõitma ja annab kokkuhoidu mujalt, olgu või parkimisprobleemide lahendamiselt. Pealegi tähendaks linnafirma suuremat stabiilsust ja eeldusi pidevaks investeerimiseks, milleks lepingu lõpule läheneval eraettevõttel motivatsioon kahaneb.

IRLi fraktsiooni esimees Jüri Kõre oli arvamusel, et see analüüs tõestab linnafirma asutamise õigsust, sest hind 26 krooni kilomeetrist on soodsam kui erafirmad viimastel hangetel küsinud. Pärnus ja Narvas on liinikilomeetri hind juba praegu 27 krooni.

Kõre oli seisukohal, et linnafirmal on rohkem eeldusi sõitjatele meelepärast ja kvaliteetsemat teenust pakkuda.

Rein Haak ütles, et kui tuleval aastal Tartu uue bussivedaja otsimise hange läbi viia ja selle tulemused ei ole linnale vastuvõetavad, jõuaks veel enne GoBusi lepingu lõpetamist linnafirma asutada.

Tagasi üles