Tartu õppuse stsenaariumi kohaselt tahtsid pangaröövlid silda õhku lasta

Tartus toimus koostööõppus "Sillad lukku 2010", mille käigus suleti kõik sillad ning üle Emajõe ei pääsenud ei sõidukid ega jalakäijad. Õppuse stsenaarium nägi ette et tuli leida pomm ning see kahjutuks teha.

FOTO: Kristjan Teedema

Täna hommikul Tartu kesklinnas läbi viidud ühisõppuse stsenaariumi kohaselt planeerisid pangaröövlid õhku lasta ühe Tartu sildadest.

Legendi järgi sai politsei info, et Tartu linnas pannakse toime sularaharööv. Politsei tähelepanu hajutamiseks planeeriti üks Emajõe sildadest õhkida. Õppuse käigus tabati kurjategijad ja tagati ohutus sildadel.

Õppusele järgnenud pressikonverentsil tänas Tartu linnapea Urmas Kruuse linnarahvast mõistva suhtumise ja kõikide jõustruktuuride esindajaid selle eest, et Tartus sai mitmendat korda nii suurt õppust läbi viia.

«Kõige olulisem on erinevate struktuuride koostöö, et tõsta tervikuna turvalisust linnas,» lisas linnapea.

Lõuna prefekt Tarmo Kohv nentis, et esialgses ajakavas tuli teha siiski muudatusi, kuna legendi koostajad olid õppusesse planeerinud mitmeid ootamatuid sündmusi.

«Võidu silla sulgemise vajadus tekkis juba pool tundi planeeritust varem. Liiklus taastus kell 9.45 ja kell 9.55 olid kõik sillad avatud, suuri liiklusummikuid linna ei tekkinud,» lisas Kohv.

Kaitseliidu Tartu maleva pealik major Ülar Vomm sõnas, et Tartu linn on ainulaadne koht, kus sellist suurõppust korraldada.

«Siin on esindatud kõik peamised erinevaid kriise reguleerivad ametkonnad, kelle vahel on kujunenud head koostöösidemed. Tartus saadud kogemusi saab kasutada koostöö korraldamiseks kogu riigis. Tartu eripära on ka see, et siin on linna läbivad maanteed, raudtee, linna poolitav Emajõgi ja hulk sildu, mis kõik pakub õppuse läbiviimiseks häid võimalusi.»

Õppusesse oli kaasatud üle 360 politseiniku, abipolitseiniku, kaitseliitlase, päästja, demineerija ja teiste struktuuride esindaja.Koostööõppusel osalesid Kaitseliidu Tartu malev, Lõuna prefektuur, Lõuna-Eesti päästekeskus, kaitsepolitseiamet, demineerimiskeskus, Tartu vangla, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, Tartu linn, Tartu Veevärk ja teised.

Tagasi üles