Pensionärid siplevad ärihuvide võrgus

Aleksandri 1 kortermaja korteritest enamik kuulub Naresh Modyle, kes unistab hoone laiendamisest, majas elavad pensionärid aga tahavad rahulikku vanaduspõlve.

FOTO: Margus Ansu

Aleksandri 1 hruštšovka pensioniealistest elanikest on saanud samas majas enamiku korteritest omandanud Naresh Mody ärihuvide vangid. Mody rajab büroohoonet ja pensionärid aitavad seda kinni maksta.
Korteriühistu viimasest, juunikuisest üldkoosoleku protokollist leiab küllalt hääletustulemusi, milles otsus langetatakse 29 poolthäälega 14 vastu.Mody on registreerinud endale kuuluvasse 29 korterisse sisse erinevad firmad ja esindab neid koosolekul ainuisikuliselt. Koosoleku protokolle koostavad Mody alluvad ja peamiselt pensioniealised elanikud kurdavad, et nende juttki ei jõua paberile.Korteriühistu juhatuse viiest liikmest kolm kuuluvad Mody meeskonda eesotsas India päritolu mehe endaga. Ülejäänud kahest liikmest kuulub pensionär Osvald Karu nüüd juba mõned head kuud ühistu opositsionääride hulka.Kits kärneriks


Mody tahab teha talle kuuluvate rendipindadega äri ja ehitada tulevikus majale korruseidki juurde, sellal kui pensionärid soovivad samas majas rahulikult vanaduspäevi veeta.Aga nad ei saa seda teha, sest kõigepealt – tõsi küll, siis veel elanike valdava enamuse heakskiidul – otsustati üldkoosolekul võtta maja korrastustöödeks miljon krooni laenu, mis kulus peaasjalikult maja soklikorruse ja trepikodade korrastamiseks.Lisaks sellele rajas Mody aga ülejäänud elanike kooskõlastuseta maja taha parkla, lasi teha veel teisigi töid ja esitas selle eest üldkoosolekule 163 560 kroonise lisaarve. Parklakohti rendib Mody välja oma majas asuvate korterite-äripindade üürnikele. Mõistagi on ka samas elavatel pensionäridel õigus parklat kasutada, iseasi, kas neil on auto.Igal juhul otsustas üldkoosolek Mody isikus hoolimata ülejäänute vastuhäältest, et lisaarve tasumises peavad osalema ka teised majaelanikud.Nii esialgse miljon krooni maksnud töö kui ka lisatööd tegi firma Hard-Restauraator.


See ettevõte tegi ehitusbuumi tipphetkel 2007. aasta juulis  960 140-kroonise hinnapakkumise. Sama aasta detsembris sõlmiti tööettevõtuleping, milles Hard-Restauraatorit esindas Modyga aastaid koostööd teinud ja praegu tema alluvuses ning ka Aleksandri 1 ühistu juhatuses istuv Alge Rosenfeldt.Tellija poolelt pani lepingule käe alla Rosenfeldti praegune ülemus Mody isiklikult ja tellija esindajaks määras mees oma alluva Külli Joasaare. Tellija esindaja Joasaar ja töövõtja esindaja Rosenfeldt olid samal ajal ehitiste viimistlemisega tegeleva firma Aarti omanikud.


Mody väitel võeti 2007. aastal hinnapakkumised kahelt teiseltki firmalt, nende pakkumised olid aga tublisti kallimad.Ehkki Mody lasi Hard-Restauraatoril ehitada maja taha parkla ja laseb seda nüüd ka pensionäridel kinni maksta, räägib end korteriühistute seadustiku vallas harinud Osvald Karu, et ühistu üldkoosoleku pädevuses pole üldse parkla väljaehitamine.Sellistes ja ka näiteks maja juurdeehitusi puudutavates küsimustes on vaja kõigi korteriomanike nõusolekut.Mody väidab vastu, et pealtnäha täiesti tavalise parkla moodi rajatis polevatki parkla, vaid tegu oli elamu ümbruse korrastamisega.Algul lubas Mody alluv Ro­senfeldt Karu väitel, et Mody maksab need kooskõlastamata tööd ise kinni. «Aga hiljem ütles seesama Rosenfeldt, et aeg on muutunud ja raha nõutakse nüüd elanike käest,» ütleb Karu.Juriidilised nõuanded


Ent see ei ole veel kõik. Lisaks leiab pensionäride üüriarvelt iga kuu summa, mida nad peavad maksma juriidilise konsultatsiooni eest. Juriidilist konsultatsiooni osutas advokaadibüroo Luiga, Mody, Hääl, Borenius (osanik Naresh Mody poeg Sanjay-Jaanus Mody – toim) algselt Mody firmadele ja kahele ühistu juhatuse liikmele, kelle hulka kuulub ka Osvald Karu.Kulutused advokaadibüroole olid seotud Mody sooviga piirata hooneehitust Aleksandri 1 kortermaja taha. Kohtuvälise lahendiga lõppenud protsessi tulemusena peaks naaberkrundi omanik Soola Arendus maksma korteriühistule 300 000 krooni enne, kui algab uue maja ehitus.Seoses majanduskriisiga on hoone ehitus lükkunud hoomamatusse kaugusesse, küll aga otsustas ühistu üldkoosolek, et selle liikmed peavad maksma kinni ühiselt juriidilised konsultatsioonid Mody poja osalusega advokaadibüroolt kokku ligi 140 000 krooni eest.Soola Arenduse juhi Andres Sallo sõnul oli ta nõus vastu tulema kõigile Mody soovidele. «Pakkusime juba enne kohtusseminekut Modyle täpselt neidsamu asju, mida ta lõpuks saavutas,» väidab Sallo. «Ta läks kohtusse täitsa ilmaasjata.»Mody väidab aga, et kohtuprotsess venis pikale ja sellest ka suur advokaaditasude arve. «Sisuliselt me võitsime, sest esiteks taheti kõrvalkrundile ehitada maja päris meie krundi piirile. Nüüd pidid nad tagasi tõmbuma ja lisaks on nad nõus kompenseerima meile 300 000 krooni,» lausus Mody.Veel laenu


Tänavu juunis soovis Mody võtta veel 1,5 miljonit krooni laenu, et maja soojustada ja selle fassaad kenaks teha. Mody kurtis üldkoosolekul, et vana kaubamaja asemele ehitatakse uus ja ilusam.«Siis jääb meie maja ainukeseks inetuks majaks, nagu agulimajaks,» teatas ta üldkoosolekul pensionäridega kembeldes. «Minu kui enamiku soov on praegu laenu võtta ja maja korralikult ära soojustada.»Tõsi, suure vastuseisu tõttu andis Mody pensionäridele hingetõmbeaega, et soojustamise mõttekus ja maksumus põhjalikumalt välja selgitada. Ometi kinnitati koosolekul majale kuni 50 000 krooni eest uute projektide tellimine.Ehkki Osvald Karu on leidnud firma, mis teeks projekti 12 000 krooniga, tahab Mody maksta sama töö eest Karu andmetel 50 000 krooni.Nii irooniline kui see ka ei ole, on Mody kõige söakamaks vastusõdijaks samas majas kolme korterit omav Kalmlesh Kumari Meos, kelle nimi viitab naise India päritolule. Meos töötas 1990. aastate algul Mody alluvuses ja teab, kuidas lõviosa korteritest peaasjalikult erastamiste teel Mody omaks said.Kumari Meose hinnangul võtabki Mody ühistule suuri laene selleks, et pensionärid ei jõuaks neid enam ühel hetkel ära maksta.Kumari Meos iseloomustab Mody kui inimest, kellel ei ole moraaliküsimused takistuseks, kui jutt käib raha teenimisest. Ta lisab, et Mody eesmärk oli algusest peale teha Aleksandri 1 majast büroohoone. «Põhimõtteliselt oli tema plaan pensionäridelt korterid ära osta.»Ei suru läbi


Mody ise ütleb, et tema ei tegele oma huvide läbisurumisega ühistus, arvestamata seejuures teiste liikmete huve.«On tõsi, et mul on ühistus enamus, aga ma ei ole kunagi kasutanud ega ka kavatse seda enamust kasutada enda ärilistes huvides,» väidab ta. «Kõik, mis on tehtud, tehti terve maja huvides, ehkki tõsi, mõnikord ei saa mõned elanikud aru tööde vajalikkusest. Kui me midagi teeme, siis toetub see kindlalt ekspertide arvamusele.»Mody ei tee siiski saladust, et tulevikus võiks Aleksandri 1 hoone suuremaks ehitada.

Tagasi üles
Back