Kirjandusmuuseumi direktori ülesandeid hakkab täitma Martin Eessalu

Kirjandusmuuseumi maja Vanemuise tänaval.

FOTO: Margus Ansu

Teaduspoliitika komisjon tegi haridus- ja teadusministrile ettepaneku määrata ametisse Eesti Kirjandusmuuseumi direktori kohusetäitja. Alates 1. juulist kuni konkursiga valitud direktori ametisse asumiseni täidab asutuse juhi ülesandeid haridus- ja teadusministeeriumi teadusosakonna nõunik Martin Eessalu.

Martin Eessalu on esindanud ministeeriumi Eesti Kirjandusmuuseumi teadus- ja haldusnõukogus ning kõikvõimalikes rahvusteaduste ja mäluasutustega seotud teemades pikka aega.

Teaduspoliitika komisjon leidis, et ministeerium ja kirjandusmuuseum peavad koos oma sihtrühmadega põhjalikult arutama, milline on Eesti Kirjandusmuuseumi roll ja tulevikuvisioon Eesti teadusmaastikul ning mäluasutuste seas.

Teaduspoliitika komisjon valis 19. juunil uusi juhte kahele teadus- ja arendusasutusele. Eesti Keele Instituudi direktoriks valiti Arvi Tavast. Eesti Kirjandusmuuseumi direktori ametikohale ei esitanud teaduspoliitika komisjoni ühtegi kandidaati. Uus konkurss käivitub sügisel.

Viimased viis aastat on juhtinud Eesti Kirjandusmuuseumi Urmas Sutrop, kelle tööleping lõpeb 30. juunil.

Tagasi üles