Näitleja Raine Loo (28. III 1945 - 16. V 2020) ärasaatmisele Pauluse kirikust oli tulnud omaste ja lähedaste kõrval kümneid tartlasi, kelle hulgas oli ka praeguseid ja endiseid vanemuislasi.

Piiskop Joel Luhametsa juhitud leinatalitusel mängisid orelit koguduse organist Anna Humal ning helilooja, õppejõud ja organist Toomas Trass, Raine Loo ja Hans Trassi poeg. Oma muusikalise panuse ärasaatmisele andsid bariton Atlan Karp ja bass Raiko Raalik.

Raine Loo maeti Raadi kalmistule.