Linnavalitsus kinnitas selle aasta kultuuri-, spordi- ja noorsootöötoetused

Rally Estoniat ootab ka tänavu Tartu linna rahaline toetus.

FOTO: Kristjan Teedema

Tartu linnavalitsus kinnitas eilsel istungil kultuuri ja spordi suurprojektide, noorsootöö- ja spordiprojektide, kultuuri- ja noorsootööprogrammide, spordi esindusmeeskondade, Tartu linna meistrivõistluste ning koolidevaheliste karikavõistluste toetussummad. Kokku eraldati ligi 1,6 miljonit eurot.

Kultuurivaldkonnas hindasid laekunud taotlusi esimest korda eksperdikomisjonid, varem hindasid neid enamasti ametnikud. «Kultuurivaldkonna uus toetussüsteem on põhimõtteline ja oluline muudatus, mis kaasab valdkonna eksperte otsustusprotsessi senisest enam, muudab toetussüsteemi läbipaistvamaks ning vähendab ka survet linnavalitsuse reservfondile,» selgitas abilinnapea Mihkel Lees.

Kultuuri suurprojektide toetusteks eraldati 324 308 eurot, kultuuriprogrammidele 435 802 eurot, noorsootöö projektidele 49 085 eurot ja noorsootöö programmidele 27 813 eurot. Tartu linn toetab esindusmeeskondi 282 000 euroga ja spordi suurprojekte 292 000 euroga, ülejäänud spordiprojektide toetusteks läheb 140 455 eurot. Tartu linna meistrivõistluste ja koolide karikavõistluste toetussummad on vastavalt 23 210 ja 10 350 eurot.

Tänavuste kultuuri suurprojektide üks iseloomustavaid märksõnu on rahvusvahelised pärimuslikud suurüritused: Tartus toimub üle 500 delegaadiga soome-ugri rahvaste maailmakongress ning rahvusvaheline niplis- ja nõelapitsi kongress enam kui 250 delegaadiga.

Uus suund suurprojektides on interdistsiplinaarsus: augustis toimub uus valdkondadeülene kunstifestival Tartu Interdistsiplinaar. Uusi avalikkusele mõeldud kultuuriprogramme hakkavad pakkuma Aparaaditehases tegutsevad Ag47 pimik-galerii ja Paranduskelder ning Alexela loomelaval tegutsev Tartu tantsuakadeemia.

Spordivaldkonna suurimad projektid on Rally Estonia, 47. Tartu maraton ning Tartu ETU Euroopa meistrivõistlused triatlonis. Uute projektidena on lisandunud U17 Euroopa meistrivõistluste finaalturniir jalgpallis,  ETU Euroopa meistrivõistlused triatlonis ja I  noorte kujundujumise ja veepalli rahvusvaheline võistlus Aquakids.

Noorsootöö suurimad projektid on festival AniMatsuri ning noorte ettevõtlikkuse ja loovuse arendamise programm. Uued taotlejad ja toetuse saajad on näiteks Eesti ajaloolise mõõgavõitluse liit ja mittetulundusühing APT GameGenerator.

Tagasi üles