Tartu võlukooli asutajate plaan B on kogukonnakeskus

Võlukooli asutamiskoosolek peeti tänavu aprillis.

FOTO: Sille Annuk

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps jättis juuni keskel tehtud otsusega Tartu demokraatliku võlukooli tegevusloata. Koolis, kus lastel oleks vabadus oma hariduse üle ise otsustada, oli plaanis alustada õppetööd sel sügisel.

Ministeeriumi hinnangul pole praegu tagatud erakooli jätkusuutlikkus.

Võlukooli ühe asutaja Ketlin Reisi sõnul kavatsevad nad järgmisel aastal tegevusluba uuesti taotleda. Sel sügisel on nad nõuks võtnud pakkuda lastele demokraatlikku ja vaba õpikeskkonda pisut teisel moel.

Koduõpe, aga mitte kodus

«Kõike, mida muidu oleksime teinud koolis, teeme seni kogukonnakeskuses,» sõnas Reis. Keskuses saaksid käia lapsed, kes on ametlikult koduõppel. Praegu otsivadki eestvedajad keskusele sobivaid ruume.

Neid lapsi, kelle vanemad kindlasti keskusesse tooksid, on Reisi sõnul praegu kümmekond. Osa lastest on juba koduõppel ning mõni pole veel kooliikka jõudnud.

«Kindlasti oleks olnud ka just lasteaia lõpetanud lapsi. Kuna vastuvõttu kooli ei avatud, ei tea me täpselt, palju oleks õpilasi tulnud ja paljud on neist nüüd tulemas keskusse,» rääkis Reis. Kui kogukonnakeskus päriselt teoks saab, saavad sellega liituda kõik soovijad.

Ministeeriumile ei meeldinud, et asutajad kavatsesid koolis õpetajatena kasutada vabatahtlikke ning puudusid ka vajaliku kvalifikatsiooniga tugispetsialistid.

Päris üks ühele kogukonnakeskus koolile siiski ei vasta. Et selliste kogunemiste jaoks ei pea ministeeriumilt luba taotlema, puuduvad ka konkreetsed nõudmised või piirangud. Näiteks pole praegu veel kindel, mitu korda nädalas ja mis kellaaegadel hakkavad lapsed keskuses õppimas käima. «Kindel on see, et proovime pakkuda lastele vabadust ja ühist otsustamist, nagu on demokraatlikes koolides,» sõnas Reis.

Haridus- ja teadusministeeriumi kommunikatsiooninõuniku Jelena Zemskova sõnul ei saa kogukonnakeskused, raamatukogud või muud kohad täita kooli ülesannet. Kui sellises asutuses toimub õppetöö koolireeglite järgi (tunniplaan, hindamine, lähtumine riiklikust õppekavast, korraldatud õppetegevus jne), võib tekkida kahtlus, kas tegemist võib olla tegevusega, mida ilma tegevusloata korraldada ei tohi.

Leida tuleb rahastus

Ministeeriumile ei meeldinud, et asutajad kavatsesid koolis õpetajatena kasutada vabatahtlikke ning puudusid ka vajaliku kvalifikatsiooniga tugispetsialistid. Reisi sõnul tahavad kolm naist, kes lubasid võlukooli õpetajaks tulla, sügisel endale õpetajakutse taotleda. Tugispetsialistide puudumine on asutaja sõnul peamiselt finantsiline probleem.

Ebapiisav rahastamisplaan oli üks peamisi põhjuseid, miks ministeerium koolil tegevust alustada ei lubanud. Kooli arengukava eelarve järgi on nii koolimööbel kui ka paljud õppevahendid plaanis saada annetusena. Kuna suur osa kuludest kavatseti katta ebastabiilsetest allikatest, võivad tekkida keset õppeaastat rahalised raskused, näiteks kui keegi pole vajalikus mahus annetanud. Seega ei ole ministeeriumi arvates nõuetele vastava õppekeskkonna ja -vahendite olemasolu koolis jätkusuutlikult tagatud.

Selleks, et järgmisel aastal koolile tegevusluba saada, hoiab selts nüüd silma peal rahastusprojektidel ja püüab leida püsivaid sponsoreid.

Tartu demokraatlikku võlukooli püüavad asutada aktiivsed lapsevanemad, kes on loonud mittetulundusühingu Vabadus Õppida, soovides rajada oma lastele uut eriilmelist kooli. Sõna «demokraatlik» kooli nimes viitab Ameerikas Ühendriikides juba pool sajandit rakendatud ja muudeski maades levinud demokraatlikule haridusfilosoofiale, mille puhul vastutavad õpilased ise oma hariduse eest. Igal õpilasel ja perel on võrdne võimalus võtta osa otsustamisest – üks hääl on õpilasel ja üks hääl perel. Kavandatavas koolis hindeid ei panda, puuduvad ka kohustuslikud õppeained ning lapsed õpivad liitklassides.

Tagasi üles