Reformierakonna ja IRLi võimuliit tõstab Tartus lasteaiamaksu
Sotsid ei pea 37,5-protsendilist hinnatõusu põhjendatuks!

Lasteaed.

FOTO: Elmo Riig / Sakala

Reformierakonna ning Isamaa ja Res Publica Liidu koalitsioon otsustas Tartus tõsta uuest aastast lasteaiamaksu, opositsioonilised sotsiaaldemokraadid taunivad otsust.

Tartu linnavolikogu kinnitas lasteaedade rahastamisel vanemate poolt kaetava osa suuruseks 11 protsenti riigi poolt kehtestatud kuupalga alammäärast, tänane otsus tähendab, et alates 1. jaanuarist 2012 tuleb vanematel iga lasteaias käiva lapse kohta tasuda 30,58 eurot kuus senise 22,24 euro asemel, teatas volikogu pressiesindaja.

Praegune lapsevanemate osalustasu määr ehk 8 protsenti minimaalsest kuupalgast on kehtinud viis aastat. Arvuliselt oli lasteaiatasu aastatel 2008-2010 350 krooni kuus, 2011. aastal 22,24 eurot kuus (348 krooni). Koolieelse lasteasutuse seadus lubab lasteaiamaksuks kehtestada kuni 20 protsenti töötasu alammäärast, mis on alates 2008. aastast olnud 278 eurot (4350 krooni).

Vanemate osalustasu moodustab ligikaudu 13 protsenti linna lasteaedade ülalpidamiskuludest.

Volikogu otsustas ühtlasi muuta vanemate poolt kaetava osa kasutamise proportsioone. Lapsevanemate makstavast summast 20 protsenti (seni 25) läheb õppevahendite ja 80 protsenti (seni 75) lasteasutuse majandamiskulude, personali töötasu ja sellega seotud maksude kulude katteks.

Lasteaiamaksu tasumisest on täielikult vabastatud toimetulekutoetust saavad pered, 50 protsendi ulatuses peavad maksma need pered, kelle lapsed saavad lasteaias toidutoetust. Täiendavalt on linnavalitsuses väljatöötamisel soodustuse andmise kord kolme ja enama lasteaiaealise lapse vanematele.

Lasteaiamaksu tõstmise otsuse poolt 24 hääletas, vastu oli 16 volikogu liiget.

Volikogu ei toetanud Keskerakonna fraktsiooni esitatud eelnõu, millega sooviti jätta lastevanemate osalustasu senisele tasemele, pannes samas linnavalitsusele kohustuse eraldada 2012. aasta eelarvest raha lasteaedade töötajate palgatõusuks. Keskerakonna ettepaneku poolt oli 13, vastu 24 volinikku.

Sotsid ei pea 37,5-protsendilist hinnatõusu põhjendatuks

Sotsiaaldemokraatide fraktsioon Tartu Linnavolikogus ei pea õigeks linnavalitsuse poolt pakutud lasteaia kohamaksu 37,5-protsendilist hinnatõusu.

«Kui linnavalitsus lähtus oma ettepaneku tegemisel järgmise aasta linnaeelarves laiutavast puudujäägist, siis meie tegime ettepaneku võtta kätte noore pere eelarve ning vaadata, milline auk sinna tekib,» ütles sotside fraktsiooni esimees Tõnu Ints. «Elame endiselt ajal, mil toimub kiire inflatsioon ning eluaseme ja toiduga seotud kulud on kasvanud ning see kõik mõjutab just noorte perede eelarvet kus kasvavad väikesed lapsed.»

Linnavalitsuse pakutud hinnatõus ei riiva mitte ainult madala sissetulekuga, vaid ka keskmise sissetulekuga peresid, kellel puudub võimalus taotleda linnalt kohamaksu ja toitlustamise toetust.

«Oleme seisukohal, et lasteaedades antav alusharidus on Eesti haridussüsteemi üks osa ning ka alusharidus peab olema tasuta. Lasteaiaõpetajate palga tõusuks vajalik summa tuleb leida linnaeelarvest,» lisas sotsiaaldemokraatide fraktsiooni liige Marju Lauristin.

Valitsuskoalitsioon otsustas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni hinnangul minna lastevanemate rahakoti kallale, et katta tühikut linnaeelarve eelnõus.

Tagasi üles
Back