Loomemajanduskeskus pakub gildile abi

Antoniuse gildimaja.

FOTO: Sille Annuk

Võlgadesse sattunud Antoniuse gildi tuleviku kujundamisel loodab Tartu linnavõim loomemajanduskeskuse abile. Esialgu on jutt üksnes ühistest nõupidamistest, mitte veel juhtimise ülevõtmisest.

Antoniuse õue ja seal tegutseva käsitöömeistrite gildi arendamiseks on Tartu linn kulutanud palju oma raha ja ka välisabi. Hoolimata linna rahalisest toetusest, mis on vanas rahas 300 000 krooni aastas, on aga gildil tekkinud suur kommunaalarvete võlg.

Peale selle napib raha hädavajaliku sisustuse soetamiseks, mistõttu gild taotles linnavalitsuse reservfondist toetust.

Kaheks asjaks taotleti kokku 5717 eurot ehk ligemale 90 000 krooni.

Linnavõimud ei ole kiirustanud toetust maksma ja selle asemel on otsustanud vaadata, kas 2008. aastal koostatud äriplaan ja senine juhtimismudel toimivad. Nagu abilinnapea Tiia Teppani jutust selgub, pigem mitte.

Vähene turundamine

Peale selle on gildi esindajad Teppani sõnul öelnud, et nemad tahaksid jätkata kunsti tegemist ja on valmis Anto-niuse õue ateljeede eest renti maksma, kuid nad pole finantsinimesed ega tunne ka turundust piisavalt. Antoniuse õue uus nn gildimaja ei ole loodetud määral kasutust leidnud ja raha teenimise asemel on see hoopis võlgu kasvatanud.

Teppan ütles, et selles olukorras on linn asunud otsima Antoniuse õuele ja gildile operaatorfirmat, kes seda turun-daks ja leiaks sellele suuremat rakendust.

Linn on Antoniuse gildi tulevikku puudutavatesse kõnelustesse kaasanud Tartu loomemajanduskeskuse, mis on näidanud häid tulemusi lisaraha hankimisel mitmete projektidega.

Siiski oleks asjaosaliste sõnul praegu veel vara väita, et Antoniuse gild allutatakse loomemajanduskeskuse juhtimisele.

Selgus kuu lõpuks

Tartu loomemajanduskeskuse juhataja Raul Oreškin ütles, et keskusel on plaanis kohtuda Antoniuse gildiga, nii selle üldkogu kui ka iga inimesega eraldi, et selgitada, millised on mured ja soovid ning kuidas saab abiks olla. «Kui saame, siis abi ka pakume,» ütles ta.

Raul Oreškin jätkas, et Antoniuse gildi kaubamärki saaks senisest tunduvalt paremini tutvustada ja suuremas mahus müüa.

«Loomemajanduskeskus saab teadmiste, koolituste ja soovitustega olla abiks, et Antoniuse gildist kujuneks rahvusvaheliselt tuntud keskus,» leidis Oreškin.

Lahenduse leidmise kontrollajaks on praegu pakutud oktoobri viimane päev.

Tagasi üles