Üheteistkümne kuuga laekus Tartu linna eelarvesse 91 protsenti tuludest

Raha.

FOTO: Toomas Huik

Käesoleva aasta üheteistkümne kuuga laekus Tartu linna eelarvesse tulusid 138,5 miljonit eurot, mis moodustas 91 protsenti kavandatust.

Põhitegevuse tulusid laekus 125,3 miljonit eurot ehk 94% eelarvest. Suurimaks tuluallikaks on Tartu linnas üksikisiku tulumaks, mis moodustab üldjuhul ligi poole kõikidest põhitegevuse tuludest. Füüsilise isiku tulumaksu laekus 63,3 miljonit eurot ehk 92% eelarvest.

Maksutulusid kokku laekus 65,3 miljonit eurot ehk 92% eelarvest. Lisaks tulumaksule laekus eelarvesse veel maamaks ning kohalikest maksudest reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks ning parkimistasu.

Toetusi põhitegevuseks laekus 39,0 miljonit eurot ehk 96% eelarvest. Kaupade ja teenuste müügist saadi 16,3 miljonit eurot ehk 93% eelarvest. Muid tulusid laekus 4,7 miljonit eurot, millest põhiosa moodustasid riigilt hariduslike erivajadustega laste koolide tegevuskulude hüvitamiseks saadud vahendid.

Põhitegevuse kulude maht on olnud 106,1 miljonit eurot ehk 85% eelarvest. Suurimad väljaminekud (üle poole põhitegevuse kuludest) on olnud hariduse valdkonnas. Tööjõukulud on olnud 51,7 miljonit eurot (sh töötasud 39,0 miljonit eurot), majandamiskulud 39,4 miljonit eurot ning toetusi on antud 14,8 miljonit eurot. Põhitegevuse tulem ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe oli 19,2 miljonit eurot.

Investeerimistegevuse tulem (investeerimistegevuse tulude ja kulude vahe) oli -14,6 miljonit eurot. Tulusid laekus 13,2 miljonit eurot ehk 70% eelarvest. Investeeritud on 27,8 miljonit eurot ehk 70% eelarvest. Suurimad investeerimisobjektid on olnud Tartu idapoolne ringtee (3,8 miljonit eurot), Pepleri 1a uus lasteaed (2,4 miljonit eurot), Rõõmupesa lasteaed (2,0 miljonit eurot), Turu jalakäijate sild-Annelinn-Nõlvaku kergliiklustee (1,7 miljonit eurot), Vaksali tn väljak, parklad ja kergliiklusteed (1,4 miljonit eurot) ning Raatuse kool (1,0 miljonit eurot).

2017. aasta tulud on olnud 4,6 miljonit eurot suuremad kui kulud. Linn on tasunud 7,5 miljoni euro ulatuses laenukohustisi ning emiteerinud võlakirju mahus 5,5 miljonit eurot. Kuu lõpu seisuga oli linna raha jääk 10,2 miljonit eurot.

Tagasi üles