Tartu valmistub kandideerima Euroopa kultuuripealinnaks

FOTO: Margus Ansu

Tartu on alustanud ettevalmistusi, et kandideerida aastal 2024. aasta Euroopa kultuuripealinnaks. Linnavalitsus saatis sellekohase eelnõu volikogule arutamiseks ja kandideerimisotsuse kinnitamiseks.

«Tartul on selle tiitli saamiseks head eeldused: oleme Unesco loovlinnade võrgustikku kuuluv kirjanduslinn, meil on palju kultuuri-, teadus- ja haridusasutusi ning elujõulised ja pikaajalised kultuuritraditsioonid,» ütles Tartu linnapea Urmas Klaas.

Linnapea lisas, et Euroopa kultuuripealinnaks kandideerimine annab Tartule võimaluse tegeleda süvendatult mitmete linnale oluliste küsimustega: kultuurivaldkonna arendamine ja rahvusvahelistumine, valdkondadeülene koostöö. 

Euroopa kultuuripealinna liikumise eesmärgid on võimendada kultuurivaldkonna ulatust, euroopalikkust ja mitmekesisust, suurendada inimeste ligipääsu kultuurile ja kultuuris osalemist, samuti kultuurisektori võimekust, tugevdada selle seoseid teiste eluvaldkondadega ning laiendada kultuuri abil linnade rahvusvahelist haaret.

Konkreetsemad eesmärgid ja fookused Tartu jaoks töötatakse välja koostöös tartlaste ja ekspertidega Eestist ja teistest riikidest.

«Praeguseks on peetud mitmeid kultuuriümarlaudu, näiteks festivalikorraldajate, teatri- ja kunstiinimestega, samuti ettevalmistavaid kohtumisi strateegiliste partneritega, nagu Tartu ülikool ja ERM. Siiani on kõikide asjaosaliste suhtumine kandideerimisplaani olnud toetav. Jätkuvad arutelud linnakodanike ja huvirühmadega,» rääkis kandidatuuri ettevalmistamise eest vastutav kultuuriteenistuse peaspetsialist Erni Kask.

Kase sõnul koguneb septembris Tartu mõtlejatest ja eri valdkondade esindajatest koosnev laiapõhjaline nõuandev kogu, et ümarlaudades ja kohtumistel siiani üles kerkinud teemad läbi analüüsida.

2024. aastaks valitakse lisaks Eestile kultuuripealinn ka Austriast ja veel ühest Euroopa riigist, mis pole praegu teada. Tartu on alustanud oma ettevalmistusi varakult ja on praegu ainus Eesti linn, kes oma kandideerimise plaani on avalikustanud.

Euroopa kultuuripealinnade liikumine on Euroopa suurim kultuuriprojekt, mille traditsioon ulatub juba 30 aasta taha. Esimene kultuuripealinn oli 1985. aastal Ateena, seejärel on tiitlit kandnud kõik tähtsamad Euroopa linnad, 2017. aastal Aarhus Taanis ja Pafos Küprosel. 

Tagasi üles