INTERVJUU Tartu linnapea: asulate vahel liikluse sulgemisest pole kohane rääkida (3)

Jüri Saar
, arvamustoimetaja
Copy
Urmas Klaas on Tartu kriisikomisjoni esimees.
Urmas Klaas on Tartu kriisikomisjoni esimees. Foto: Kristjan Teedema

Kriisikomisjoni istung on Tartu linnapea Urmas Klaasi tööplaanides nüüd juba igal päeval ja arutatavad küsimused puudutavad laia teemaderingi.

Mis on kriisikomisjonis päevakorral?

Olukorras, kus koolid on distantsõppel ja koolimajad suletud, selgitavad koolid välja need lapsed, kes vajaksid kriisiolukorras toiduabi. Linnavalitsus koostöös toitlustuse koostööpartneritega korraldab vajaduse korral sellise toiduabi ja leiab parima võimaluse, kuidas see õpilasteni viia. Väga hea meelega ja tänulikult kasutame selleks ka vabatahtlikke.

Lasteaedade kohta on otsus, et Tartus on üks ööpäev läbi töötav valvelasteaed, Maarjamõisa lasteaed, elutähtsat teenust osutavate vanemate lastele, sellekohane kiri on ka välja läinud.

Kolmandaks on lasteaedades võimalik rakendada paindliku graafikuga valverühma tööd nende vanemate jaoks, kes oma töö tõttu vajavad seda. Kodulasteaed on lastele kõige parem. Kui just ei ole vaja ööpäevaringset teenust, pole ka mõtet lapsi Maarjamõisa lasteaeda viia.

Järgmine teema sotsiaal- ja tervishoiuosakonnas on kõige enam ohustatud eakate vanuserühma abistamine. Inimesed, kes lisaks tavapärasele koduteenusele vajavad abi, saavad sellest teada anda.

Piirkonnakeskuste vastuvõtuajad on E 15–18 ja K 8–10. Eakad saavad murest teada anda telefonil 736 1300 või 1789 või e-kirjaga aadressil sto@raad.tartu.ee.

Töötame erinevate stsenaariumide kallal selleks, et igal juhul koduhooldus jätkuks, kui ka praegu seda tööd tegevad inimesed peaksid haigestuma. Eelistame lahendust, et eakad saaksid olla kodus.

Kas on võimalik, et lähipäevad toovad Tartus uusi ja karmimaid piiranguid, mis hakkavad linlaste igapäevaelu mõjutama?

Oleme seisukohal, et üle riigi tuleb sulgeda kaubanduskeskused. Avatuks peaksid jääma toidukauplused ja apteegid, kuid kaubanduskeskused on probleemsed selles mõttes, et neis kogunevad noorte seltskonnad. On ka olnud korrarikkumisi. Meie tungiv soovitus valitsusele on kaubanduskeskused sulgeda.

Aga kõikvõimalikud erikauplused töörõivastest ehitusmaterjalide ja loomatoiduni?

Kindlasti kõik see, mis puudutab ka lemmikloomade toitu ja varustust – loomulikult jääb. Kuid küsimus on, et kaubanduskeskuste avatud ruumides poleks kogunemisi. See otsus tuleb teha kaalutletult.

Bussiliikluse piiramine?

Ühistransport on oluline, kõik bussid desinfitseeritakse ringi läbimise järel. Näeme aga, et ühistranspordi kasutamine väheneb ja sulgeme neljapäeval liini nr 5, mis on valdavalt õpilaste veo liin. Ei tööta reedesed-laupäevased hilisõhtused liinid. Palume linlastel hoolikalt jälgida infot, teeme ümberkorraldusi ühistranspordis.

Kuidas saavad teavet sõitjad?

Tagame, et info sõitjateni jõuab, muudatusi ei tule enne, kui teavituskanalid on seadistatud.

Kas bussiliikluse seiskamine on üksnes teoreetiline abinõu?

Ühistransporti ei ole kavas sulgeda. Pigem suuname vabaks jäänud lõõtsbussid liinidele, kui intervalle suurendatakse, et sõitjad saaksid paremini distantsi hoida.

Palume linlastel hoolikalt jälgida infot, teeme ümberkorraldusi ühistranspordis. Neljapäeval sulgeme liini nr 5.

Kuidas linnavalitsuse töö on korraldatud?

Linnavalitsuse esimene reegel on, et töötajad on kaugtööl ja kontoris on need, kelle töö iseloom seda nõuab. Oleme tööd muutnud selliselt, et võimalikult vähendada otsekontakte kodanike ja linnaametnike vahel. Teave on nii linna kodulehel kui ka hoonetel. Loomulikult võtab sotsiaal- ja tervishoiuosakond pöördujaid vastu.

Kui palju on linnavalitsus töötajaid haigestunud või karantiinis?

Haiguslehel on viis linnavalitsuse töötajat, aga mitte koroonaviiruse tõttu.

Linnavalitsus on otsustanud lasteaia kohatasu poolteist kuud kogumata jätta. Kui palju on siin juriidilist piiri kompimist, sest kohatasu suurus ja eelarve küsimused on volikogu pädevus?

Küsimus on selles, et kui teenus ei toimi, ei saa ka teenuse eest tasu võtta. Lasteaedades on lapsi minimaalselt. On arusaadav ka, et kui on eriolukord ja elutähtsat teenust osutavate vanemate lapsed on Maarjamõisa lasteaias, on see linnapoolne julgustus sellist teenust kasutada.

Millal tuleb miinusmärgiga lisaeelarve, kui suured on kahjud ja mis see linnaelule tähendab?

Peame väga hoolikalt arvestust lisakulude üle, mida kriisiolukord meile tekitab. Oleme peatanud positiivse lisaeelarve tegemise. Hindame mõjusid, seejärel teeme lisaeelarve.

Millal?

Sellele küsimusele vastata oleks ennatlik. Pilt muutub iga päevaga. On tehtud vaid põhimõtteline otsus, et lisaeelarve tegemine on olukorra selginemiseni peatatud. Hanked, mida ei ole otsest vajadust välja kuulutada, neid me välja ei kuuluta. Kõiki töid, mis on pooleli, jätkame. Ka jätkame kõiki teenuseid.

Levib kuulujutte, on infomüra. Kui suur mure see on?

See on mure, sest meie infotelefonidel, e-posti ja Facebooki vahendusel küsitakse ja neid teemasid tuleb kommenteerida. Need tekitavad lisatööd.

Kas on mõeldav, et ühel päeval on Tartu linna piir kinni ning ei saa sisse ega välja?

Ei. See ei ole kindlasti kohane meede. Vajadus võib olla piirata linnadevahelist transporti selliselt, et sõidukis oleks vähem inimesi. Kuid linnade ja asulate vahel liikluse sulgemisest rääkida ei ole kohane.

Mida veel lisada?

Tänan tartlasi mõistmise ja koostöövalmiduse eest. Meil on palju inimesi, kes on andnud teada, et on valmis abi pakkuma. Selle teabe talletame ja nende abi ka kasutame.

Kuidas linnapea kriisiolukorras sünnipäeva tähistab?

Mul on väga hea meel õnnesoovide ja tervisesoovide üle, mida olen saanud. Sünnipäeva tähistamine lükkub aega, kui kriis on seljatatud.

Oma sünnipäeval soovin kõigile tartlastele palju tervist ja ühtehoidmist.

Kommentaarid (3)
Copy
Tagasi üles