Korduvalt massipiirangut rikkunud raskeveokijuht saadeti 17 päevaks trellide taha

Pilt on illustratiivne.

FOTO: Politsei

Viimaste kuude jooksul on politsei Tartumaal aresti taotlemiseks kohtu ette viinud mitu sohvrit, kes juhtisid massipiirangut ületanud liiklusohtlikku raskeveokit.

Raskeveokijuhid viidi sõidukite kontrollimise järel otsejoones arestimajja, kus nad jäid ootama kohtuistungit ja neile mõistetavat karistust. Kohus määras nii Tartu- kui Jõgevamaal korduvalt seaduserikkumistelt tabatud 47-aastasele veokijuhile kahes kohtulahendis kokku 17 päeva aresti. Teise patustanud sohvri arestipäevad asendati ühiskondlikult kasuliku tööga, nii anti autojuhile veel viimane võimalus parandada oma liikluskäitumist.

Eelmise aasta suvel jõustunud seadusemuudatus näeb ette juhile, kelle raskeveok ei vasta lubatud mõõtmetele, massile või teljekoormusele ning ohustab sellega liiklust, kuni 800-eurose trahvi või äärmuslikumal juhul ka kuni 30-päevase aresti.

«Veokijuhtidel on olnud piisavalt aega, et seadusemuudatusega end kurssi viia ning enesele selgeks teha, et ülekaalus ohtlik raskeveok võib tähendada neile vabadusekaotust kohe,» märkis Tartu politseijaoskonna vaneminspektor Taivo Rosi.

Ta selgitas, et karmim mõjutustegevus on vajalik, kuna hulk veokijuhte ei võta nõudeid piisava tõsidusega. «Tihti võib veokijuhtidele survet avaldada ka tööandja, kuid nendel juhtudel olid veokijuhid selgelt vastutavad seaduserikkumise eest. Kui olukord seda nõuab ja võimaldab, saab politsei vastutusele võtta ka vedusid korraldavaid ettevõtteid,» rääkis politseinik.

Ta rõhutas, et äritegevus mistahes valdkonnas ei tohi kunagi üles kaaluda kellegi ohutust. Veokijuhid peaksid kutseliste juhtidena hindama ise kõrgelt liiklusohutust, kuivõrd nende päevad mööduvad rooli keerates.

«Lootuses kulude kokkuhoiule ning sellele, et ehk ei jää vahele, saadetakse iga päev teele tõsises ülekaalus ja muude puudujääkidega veokeid. Need ülekoormaga masinad tiksuvad seaduskuulekate liiklejate vahel ringi kui viitsütikuga pommid,» illustreeris vaneminspektor Rosi.

Lubatust raskema veokiga liiklusõnnetuse korral on tagajärjed üldjuhul raskemad nii autojuhi enda kui ka teiste asjaosaliste jaoks. «Eestis on viimasel ajal juhtunud mitu traagilist liiklusõnnetust, milles üks osaline on olnud just raskeveok. Seega peaks igaühele olema iseenesest mõistetav, et veoste veole kehtestatud nõuete täitmine on kohustus, mis tagab väga otseselt liiklusohutust meie teedel,» toonitas politseinik.

Mullu avastas politsei raskeveokite kontrollil 1222 sõidukit, mille mõõtmed, mass ja teljekoormus ei vastanud nõuetele. Seaduserikkumistest 575 fikseeriti Lõuna, 418 Põhja, 148 Lääne ning 81 Ida prefektuuri teeninduspiirkonnas.

Tagasi üles