RMK Tartu puukool Rõõmu teel.

FOTO: Margus Ansu

Linnavalitsus algatas Rõõmu tee 7 krundi detailplaneeringu koostamise, et tulevikus oleks võimalik rajada sinna kasvuhooneid, peenraid ja istandusi.

Planeeritav 25-hektariline ala asub Jaamamõisa linnaosas, Tartu linna ja Luunja valla piiril. Planeeringu algatamise ettepaneku on esitanud Riigimetsa Majandamise Keskus.