Mammabakteri elutöö on koolkond

Professor Marika Mikelsaar.

FOTO: Sille Annuk

Dr Helluse ehk ME-3 bakteri ühe avastaja, mikrobioloog Marika Mikel­saare (71) kabineti seinal ripuvad tema järglaste pildid.Ühel kõik lapsed ja lapselapsed, ühtekokku kolm last ja kümme lapselast. Teisel on tema teised lapsed, akadeemilised järeltulijad, keda tegelikult on juba mitmeid põlvkondi, kümnete kaupa. Terve koolkond.«Inimese oleku määravad geenid ja mina olen ilmselt saanud oma esivanematelt sellised hakkaja inimese geenid ja positiivse meelelaadi,» arvab professor Mikelsaar, kelle heatujuline ja kiire kõnetempo ei anna kuidagi tunnistust pikkadest ning teguderohketest tööaastatest.Marika Mikelsaar on justkui kese, mille ümber koondunud inimestelt võib loota ainult silmapaistvaid ja säravaid saavutusi. Näiteks kas või tema lapsed. Tütar Margit Sutrop on filosoofiadoktor, poeg Hannes Mikelsaar bioloog ja ettevõtja. Noorem tütar Eva Piirimäe on omandanud doktorikraadi Cambridge’i ülikoolis.Professor Mikelsaare käe all on ülikoolis doktorikraadi kaitsnud 11 inimest.«Ma olen püüdnud oma õpilastesse suhtuda nagu ema: küllalt rangelt, mõistvalt ja teataval määral armastades,» räägib Mikelsaar. See on võimaldanud luua terve kollektiivi ning kasvatada peale põlvkonna teadlasi. Ema 70. sünnipäevaks koostasid lapsed, nii akadeemilised kui ka bioloogilised, raamatu «Multiresistentne mammabakter Marika Mikelsaar».See elulooraamat on justkui kõikide vastuste raamat. Kuidas hoida koos peret, kuidas teha tippteadust, kuidas teenida õpilaste austus, kuidas säilitada selle kõige juures rõõmsameelsus ja elujõud. Ehk kuidas on seda teinud Marika Mi­kel­saar. Marika mees professor Raik-Hiio Mikelsaar on nimetanud oma abikaasat Eesti kõige targemaks naiseks. Seda ammu enne, kui Marika Mikelsaar elutööpreemia pälvis.Kindel on aga see, et Marika Mikelsaare elutöö ei peitu vaid ühe tubli bakteri avastamises või hästi tehtud teadustöös.Elutöid, millele Marika Mi­kelsaar on omal moel hoo sisse lükanud, on kümneid. Elutööpreemia rahaga on Mi­kel­saar lubanud avada fondi.

Tagasi üles