Rein Kilgi firmast ei jäänud alles punast krossigi

Rein Kilk.

FOTO: Elmo Riig/SAKALA

Sillamäel Akadeemik Pavlovi tänav 6 asub firma Grin­tor, millel on null senti vara ja ligi kahe miljoni kroo­nine võlg Eesti riigile. Vähesed teavad, et veel mõni kuu tagasi oli praegu likvideerijate pureda an­tud firma nimi Põltsamaa EDE, millest pidi mõni aasta tagasi saama Rein Kilgi toiduainetööstuse üks lipulaevu.

Põltsamaa EDE pankrot on üks musternäiteid, milliste skeemide abil Kilgile ebavajalikuks ja/või võlgade tõttu tülikaks muutunud ettevõtted pea jäljetult kaovad.

Aivar Tõnissoni asumine juhatajaks on andnud sageli märki mõne sellise firma saatusest. Krediidiinfo andmetel on Tõnisson olnud seotud 46 firmaga ja mõnigi neist on kunagi kuulunud Kilgi ettevõttele.

Eksomaniku kontrolli all


Põltsamaa EDE suurimaks võlausaldajaks said selle endiste omanikega seotud firmad ja nõnda on kogu pankrotiprotsess kenasti Kilgi meeskonna kontrolli all. Kui pankrotihalduril on firma varade kadumisega seoses liiga palju ütlemist, võetakse ta lihtsalt võlausaldajate esimesel üldkoosolekul ametist maha.

Sellise perspektiivi taustal võib pidada isegi julgeks ajutise pankrotihalduri Martin Krupi hinnangut, kus ta teeb ettepaneku uurida võlgnikule kuulunud varade müügist saadud rahasummade kasutamist, juhul kui pankrot välja kuulutatakse.

Veel juhib Krupp kohtu tähelepanu asjaolule, et võlgniku omakapital oli negatiivne juba eelmise aasta lõpus. Seega oleks Põltsamaa EDE pidanud Krupi kinnitusel juba siis võtma tarvitusele vastavad meetmed või siis esitama pankrotiavalduse, aga seda võlgnik ei teinud.

Krupp teeb võlausaldajatele ettepaneku maksta pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti 60 000 krooni, sest olematu pankrotivara müügist ta oma tööd rahastada ei saa.

Krupp kaalub ka sama kontserni äriühingutega tehtud tehingute tulemusena Põltsamaa EDEst lahkunud vara tagasinõudmise võimalusi. Seda muidugi juhul, kui pankrot kuulutatakse välja ja Krupil lastakse pankrotihaldurina jätkata.

Seekord otsustasid pankroti arhitektid ka firma nime ja aadressi ära muuta, Põltsamaa EDE ainus vara Põltsamaa linnas Kingu tänaval müüdi maha. Oma ebaõnnestunud L. Rei nimelise kinnisvarafirma lasi Kilk samuti ümber registreerida vähetuntud Nõva valda Läänemaale.

Eesti äripraktikas pole haruldased juhtumid, kui makseraskustes ettevõtte juhid vahetavad firma nime. Nime ja ka aadressi vahetuse põhjus võib peituda vajaduses viia firma likvideerimine läbi võlausaldajatele võimalikult märkamatult.

Pangale tuleb maksta


Enne Põltsamaa EDE uppumist sai Swedbank siiski kätte ettevõttele antud laenu, sest pangaga tülliminek on viimane asi, mida Eesti ettevõtjad praegusel ajal sooviksid. Selleks andsidki Rein Kilgile ja Neeme Raigile kuuluv AS Pere ja teised Kilgiga kaudsemalt seotud firmad EDEle laenu ja nõnda said neist peamised võlausaldajad.

Samuti sai maksu- ja tolliamet maksuvõla kätte pärast seda, kui lasi kohtutäituril firma varad arestida.

Kui lihatööstuse kinnistu aresti alt vabaks sai, müüdi EDEst veel alles jäänud lihatööstuse kompleks Põltsamaal Kingu tänaval ja maksuvõlg keris taas ligi 400 000 kroonini, aga enam ei oleks maksu- ja tolliametil ka midagi arestida.

PRIA hakkas koos viivistega 1,6 miljoni kroonini paisunud toetusraha kättesaamiseks tõsisemaid samme astuma alles tänavu jaanuari lõpus ja jäi hiljaks.

PRIA andis Põltsamaa EDEle lihatööstuse seadmete ostmiseks ja hoone rekonstrueerimiseks 4,5 miljonit krooni toetust. 2007. aastal küsis ettevõte luba anda seadmetega seotud investeerimiskohustus üle teisele Pere kontserni kuuluvale ettevõttele Lihameister.

PRIA ka andis sellise loa. Nii hakkas Põltsamaa EDE seadmeid jupikaupa müüma ja viimane ports neist rändas Lihameistrisse mullu novembris. Samas ei saanud Põltsamaalt minema tassida maja, mille rekonstrueerimiseks PRIA raha andis. Ja nõnda jäigi see summa õhku rippuma.

Grintori juhatuse liikme Aivar Tõnissoni teadaolev mobiiltelefon oli eile ja reedel välja lülitatud või võrgu teeninduspiirkonnast väljaspool. Tõnisson on ajutisele pankrotihaldurile nimetanud mitu pankrotiseisu tekke põhjust.

Põltsamaa EDE alustas Põltsamaa linnavalitsusega läbirääkimisi tapamaja rajamiseks.
Läbirääkimised aga nurjusid, sest Tõnissoni väitel Põltsamaa linnavalitsus tõkestas pahatahtlikult ettevõtte tegevust. Tõepoolest, Põltsamaa linnajuhid kinnitavad Tartu Postimehele, et pole kaugeltki vaimustunud tapamaja rajamisest keset linna elupiirkonda.

Veel hiljaaegu saatis Lihameister AS kirju Põltsamaa linnavalitsusele, soovides teha Kingu tänavale tapamaja. Põltsamaa abilinnapeal Sven Lassil on ka põhjust küsida, keda Lihameister üldse esindab, kui vaadata kinnisturaamatut, siis ei ole sel firmal Kingu tänava kompleksiga vähimatki pistmist.

Tõnisson tunnistab, et äriplaan Põltsamaale lihatööstuse rajamiseks ei teostunud ja seetõttu otsustati selle asemele teha logistikakeskus. Selleks tahtis Põltsamaa EDE saada PRIAlt kätte veel kolm miljonit krooni, mida amet ei olnud veel välja maksnud. PRIA ei nõustunud äriplaani muutusega.

Nõnda siis andiski AS Pere mullu 15. detsembril oma tütarfirmale 31. detsembrini aega 2 miljoni kroonise võla tasumiseks.

Iga tasumisega viivitatud päeva eest oli Perel õigus nõuda 0,5 protsenti viivist. Loomulikult ei tasunud Põltsamaa EDE oma võlga emafirmale ära, 1. jaanuarist sai ettevõtte omanikuks Loo Invest, mille juht on samuti Kilgi põhjaläinud firmadega seotud Silver Een­saar.

Siis tegi Pere oma endisele tütarfirmale pankrotihoiatuse, seejärel aga andis võlanõude üle OÜle Creditcollect, mille ainuomanik ja juht on seesama Silver Eensaar, kes on ka Põltsamaa EDE uue omaniku Loo Investi juht! Raha muidugi ei laekunud ja kohus algataski 31. märtsil tolleks hetkeks Grintoriks muutunud firma pankrotimenetluse.

Lisaks Creditcollectile üle antud nõudele on Pere kontsernil Grintori vastu üle nelja miljoni krooni suurune võlanõue.

Kilgil on kiire


Rein Kilk, mis siis ikkagi juhtus, et Põltsamaa EDEl pole sentigi vara ja pankrotiprotsess võib raugeda? «Kui raugeb, siis ma saan aru, et ei ole ka kohustusi,» ütleb ta.

Kui tuletada meelde, et ettevõttel on muuseas võlg PRIA ees, ütleb Kilk, et «ma tõesti ei tea. Ei ole selle firmaga enam ammu tegelenud».

Miks ikkagi Põltsamaa EDE õhtule läks? «Eks te peate juhataja käest küsima, ma ütlen, et mul on praegu kiire ka ja ma ei oska selle kohta mitte midagi öelda praegu,» lausub Kilk.
Ühe Kilgi äridega seotud olnud ja anonüümseks jääda soovinud inimese hinnangul on suurettevõtja oma äride juhtimisel heitlikuvõitu.

«Ideid tuleb tal nagu varrukast, aga mõnede ideede puhul oleks parem, kui neid ei hakka ellu viima,» räägib too tegelane. «Kui hästi läheb, siis annab Kilk intervjuud, kui läheb s....ti, siis annab keegi teine. Temal juhtuvad ainult edulood.»

Põltsamaa EDE täiuslik pankrot
• 31.03.07 müüb Põltsamaa EDE Lihameistrile 468 000 krooni eest lihatööstuse seadmeid.
• 20.06.07 saab Eero Mikenbergi asemel ettevõtte juhatajaks terve rea Rein Kilgi kõrbenud äride eesotsas tegutsenud Aivar Tõnisson. Tõnisson on ka selliste Kilgile kuulunud firmade juhataja nagu Aamiker (esitas pankrotiavalduse), Hardstop (algatati pankrotimenetlus), OÜ Ahto Sirel (ligi 300 000 kr maksuvõlgu, ettevõttele kuulunud enam kui 50 ha jagu kinnistuid läks mullu oktoobris vahetult enne Tõnissoni juhatusse määramist Pere kontserni kuuluvale Marga Roosikasvatusele), Papivabrik.
• 13.07.07 esitab PRIAlt üle 4 miljoni krooni investeerimistoetust saanud Põltsamaa EDE ametile taotluse toetuse eest ostetud seadmetega seotud kohustuste üleandmiseks teisele Pere grupi lihatööstusele Lihameistrile.
• 29.01.08 Põltsamaa EDE müüb Lihameistrile veel 6,5 miljoni krooni eest seadmeid.
• 2008 septembris nõuab PRIA tagasi 1,5 miljonit krooni lihatööstuse kompleksi rekonstrueerimiseks eraldatud toetust, sest toetuse maksmine ei täitnud oma eesmärki ja liha töötlemist ei toimu.
• 12.11.08 müüb Põltsamaa EDE Lihameistrile 1,1 miljoni krooni eest seadmeid.
• 15.12.08 sõlmivad Põltsamaa EDE ja ettevõtte omanik AS Pere võla tasumise kokkuleppe, ettevõte kohustub tasuma 31. detsembriks 2 miljonit krooni, maksega viivitamine toob päevas 0,5 protsenti viivist.
• 01.01.09 saab Põltsamaa EDE omanikuks AS Pere asemel Loo Invest, mille juhataja on Silver Eensaar, kes on samuti seotud Rein Kilgi firmadega – Eensaar on Kilgile kuulunud pankrotistunud L. Rei juhataja.
• 21.01.09 registreerib Põltsamaa EDE end Akadeemik Pavlovi tänavale Sillamäele.
• 29.01.09 annab PRIA oma nõude Põltsamaa EDE vastu üle kohtutäiturile.
• 02.02.09 teeb AS Pere oma endisele tütarfirmale Põltsamaa EDEle pankrotihoiatuse.
• 05.02.09 läheb poolehektarine tootmiskompleks Põltsamaa linnas firmale Groosi Halduse OÜ. Selle omanik on Kaido Groos, kes on olnud varemgi seotud Kilgi firmadega. Nii näiteks on ta olnud L. Reile kuuluva Tallinna Kinnisvara nõukogu liige.
• Samal päeval seatakse kinnistule hüpoteek Loo Investi kasuks. Niisiis on Loo Invest korraga Põltsamaa EDE omanik, samuti on selle firma kasuks seatud hüpoteek lihatööstusele kuulunud kinnistule ja Loo Investi juhile Silver Eensaarele kuuluv ettevõte nõuab peagi Põltsamaa EDE pankrotti.
• 13.02.09 loovutab AS Pere oma nõude Põltsamaa EDE vastu OÜle Creditcollect, mille juht ja omanik on Silver Eensaar, kes on ka Põltsamaa EDE omanikfirma juht.
• 10.03.09 vahetab Põltsamaa EDE nime ja on nüüd OÜ Grintor.
• 31.03.09 algatab Creditcollecti avalduse põhjal Viru maakohus Grintori pankrotimenetluse.
• 31.03.09 läheb lihatööstuse kinnistu Groosi Halduse OÜlt üle OÜle Baltic Furniture, mille omanik on David Vallner, kes on Pere kontsernile kuuluva Weroli õlitehase suurkliendi Biodiesel Paldiski nõukogu liige.
• Praegune seis: ajutine pankrotihaldur selgitas välja, et Põltsamaa EDEl on varasid täpselt null senti ja kui võlausaldajad pankrotimenetluse kulude katteks raha ei lisa, pankrot lihtsalt raugeb. Enne pankrotistumist on ära makstud Põltsamaa EDE võlg Swedbankile.
• Põltsamaa EDEl on võlgu kokku 10,1 miljonit krooni, suurimaks võlausaldajaks on seejuures Pere ja teised pankrotiga seotud firmad. Sel viisil on pankrotimenetlus jätkuvalt Kilgi ja Co kontrolli all ja PRIA peab oma 1,6 miljoni krooni suuruse nõude tõenäoliselt korstnasse kirjutama.

Tagasi üles