1.    Võistluse korraldaja on AS Eesti Meedia (ajalehtede Pärnu Postimees, Sakala, Virumaa Teataja, Järva Teataja, Tartu Postimees  ja Lõuna-Eesti Postimees väljaandja) koostöös ettevõtete ja asutustega FreshGo OÜ, Embach Ehitus, Kroonpress, SA Eesti Maaelumuuseumid, Tartu Veevärk, OÜ Gardest, Enics Eesti, Lõunakeskus, Tiodent hambakliinik, Fortum Tartu, Jõe keskus, Tartu Kaubamaja Kinnisvara ning Swedbank.

2.    Osaleda saavad kõik Tartumaa maakonnas elavad eelkooliealised lapsed.

3.    Võistlus toimub 10 oktoobrist kuni 2. novembrini 2018.

4.    Võistlusele tööde esitamise hiliseim tähtaeg on 2. november 2018 (postiga saates arvestame 2. novembri postitempliga töid).

5.    Võistlusel on 14 teemat, mis on jagatud koostööpartnerite vahel:

Kuu

Teema

Ettevõte

Esikaas

Tartu Postimehe jõulukaart

Tartu Postimees

Jaanuar

Minu tervislik toit

FreshGo OÜ

Veebruar

Ehitame tuleviku maja

Emach Ehitus

Märts

Kevad metsas

Kroonpress

Aprill

Minu päev maal

SA Eesti Maaelumuuseumid

Mai

Puhas vesi: nii looduses kui kodus

Tartu Veevärk

Juuni

Maailma kõige ilusam lilleaed

Gardest OÜ

Juuli

Inimene ja robot käsikäes

Enics Eesti

August

Unistuste koolimaja

Lõunakeskus

September

Terves kehas terved hambad

Tiodent hambakliinik

Oktoober

Kust tuleb minu kodu soojus?

Fortum Tartu

November

Minu unistuste tuba

Jõe keskus

Detsember

Minu unistuste kink

Tartu Kaubamaja kinnisvara

Aasta 2020

Pank mobiiltelefonis

Swedbank AS

6.    Igast teemast valib korraldaja žürii välja ühe võidutöö, mis avaldatakse Tartu Postimehe kalendris.

7.    Võidutöö joonistuse osale lisatakse selleks ettenähtud kohale koostööpartneri sümbolid.

8.    Iga võidutöö valimise žüriisse kuulub teema valinud ettevõtte esindaja.

9.    Iga osaleja saab joonistamiseks valida 1 kuni 14 teemat ja saata ühe töö iga teema kohta. Läbi lasteaia laekuvaid töid palume lasteaial esitada kuni 10 tööd ühe teema kohta.

10.    Iga joonistuse tagumisele küljele tuleb lisada nimi, vanus, lapsevanema, hooldaja või õpetaja nimi allkirjaga, kontaktandmed (kodune aadress, telefoni number) ning töö pealkiri. Töö laekumisel lasteaiast tuleb lisada veel lasteaia, rühma ja õpetaja nimi. Tööle võib lisada selgitava teksti joonistuse kohta.

11.    Töö esitamisega võistlusele koos töö autori nime, vanuse ja võimaluse korral lasteaia nimega loeme autori lapsevanema või hooldaja nõusolekuks, et võistluse korraldaja võib neid töid tasuta kasutada (sealhulgas, kuid mitte ainult õigust avaldada tööd reklaamis, avaldada veebis, trükistes, panna välja näitustel, korraldaja koostatud kalendris jne). Töö esitamisega kinnitab autori esindaja selle originaalsust.

12.    Võistlusele esitatud tööd jäävad korraldajale.

13.    Korraldaja peab töö avaldamisel ära märkima vähemalt töö autori nime, kuid võib ära märkida ka vanuse, lasteaia ja rühma.

14.    Töö (joonistus) tuleb esitada A4 formaadis paberil ja landscape-formaadis (horisontaalses ehk laiupidi).

15.    Joonistamisvahend on vaba (pliiats, vildikas, guašš, rasvakriit, akvarellvärv jne).

16.    Tööd palume tuua Tartu Postimehe toimetusse (Ülikooli 2a, 51003 Tartu) või postitada samal aadressil märgusõnaga „Mina märkan”.

17.    Võistlustööde hindamisel arvestatakse teose vastavust teemale.