Tartu kaitseliitlastel on uus pealik

Juuni alguses asus Kaitseliidu Tartu maleva pealiku kohale senine Jõgeva maleva pealik major Janno Rosenberg.


Rosenberg on sündinud 1970. aastal Tartus ning lõpetanud Eesti Põllumajandusülikooli ökonoomika ja ettevõtluse erialal. Ta on läbinud näiteks Rootsi Kodukaitse Lahingukooli pataljoniülema kursuse, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste jalaväepataljoni taktika ja nooremstaabiohvitseri kursuse ning kaitseministeeriumi korraldatud kõrgemad riigikaitsekursused.

Major Rosenberg on varem teeninud Tartu üksikjalaväepataljonis rühmaülemana ja kompaniiülema kohusetäitjana.

Tagasi üles