Loomemajanduskeskus ja Ahhaa plaanivad 3D ja 4D filmide tootmist

Tartu loomemajanduskeskus kavandab koos teaduskeskusega Ahhaa rahvusvahelist projekti, mille eesmärk on rajada loomemajanduskeskuse uude hoonesse (Kalevi 17) 3D- ja 4D-filmide tootmis- ja praktikabaas.


Tartu loomemajanduskeskuse kutsel leidis sel nädalal aset Tartu kõrgkoolide esindajate ja filmitegijate ümarlaud, kus arutati 3D- ja 4D-filmide tootmise arendamist Tartus. Kohtumise tulemusena on kavas käivitada kõrgkoolideülene moodulõppeprogramm, mille raames valmivad 3D- ja 4D-filmid nii teaduskeskuse Ahhaa kui ka välisturu tarbeks, vahendas linnavalitsuse pressiesindaja.

Kõne all oli ka uue õppestiili – projektipõhise õppe käivitamine, kus ühise eesmärgi nimel saavad meeskonnana kokku nii tudengid, teadlased kui ka ettevõtjad. Õppetöö planeeritakse läbi viia Tartu loomemajanduskeskuses ja teaduskeskuses Ahhaa.

Ümarlauda juhtinud Tartu abilinnapea Karin Jaanson pidas oluliseks, et teadusfilmide tootmist kavandades kohe algusest peale mõeldakse jätkusuutliku koolituse peale, sest enamasti jääb heade mõtete realiseerimine just vastava kvalifikatsiooniga inimeste puudumise taha.

«Me peame suutma vaadata homsest kaugemale ja suurte asjade tegemiseks kaasama parima kompetentsi, et teha midagi sellist, millel ka väljaspool kodumaa piire nõudlust oleks. Ainult nii saame luua keskkonda, mis toetab loomeettevõtete kasvu,» lisas Jaanson.

Tartu Loomemajanduskeskuse juhatuse liikme Raul Oreškini sõnul annaks loomemajanduskeskusesse planeeritav infrastruktuur võimaluse seda valdkonda professionaalselt arendada ning Tartu 3D- ja 4D-filmide tegijatel tekiks võimalus pakkuda oma loomingut ka väljapoole Eestit.

Ahhaa keskuse juhi Tiiu Silla sõnul on teaduskeskuse üheks ootuseks valmivate filmide hariduslik ja teaduslik lähenemine. «4D-filme turul liigub, aga nende sisu ei vasta teaduskeskuste vajadustele,» lisas Sild.

Kohtumisel osalesid Tartu linna, Tartu Ülikooli, Viljandi kultuuriakadeemia, Tartu kõrgema kunstikooli, Tartu kunstikooli ja teaduskeskuse Ahhaa juhid ning Eesti esimeste 4D-filmide loojad.

Tagasi üles