JÜRI SAAR

Veski tänavas asunud tudengimuuseum likvideeritakse augusti lõpuks, selle varad liidetakse Tartu Ülikooli ajaloomuuseumi fondidega.

Tartu Ülikooli rektori 12. augusti käskkirjaga suletakse augusti lõpuks Veski tänavas asunud tudengimuuseum. TÜ ajaloomuuseumi direktori Ela Martise sõnul on muuseum juba praegu külastajaile suletud, käib varade inventeerimine ja üleandmine.

Martis ütles, et tudengimuuseum oli väike muuseum, mis oma olemasolu ei õigustanud, külastajaid oli väga vähe ja muuseum ei tasunud end ära.

«1982. aastal loodi muuseum käsu korras Dmitri Uljanovi majamuuseumina. 1988. aastal tegime selle tudengimuuseumiks,» rääkis Martis.

Ärksam osa üliõpilastest on Tartus koondunud üliõpilasorganisatsioonidesse, nendele pole Martise arvates sellist muuseumi tarvis. Tudengid, kes pole organiseerunud, ei käi niikuinii kusagil, ka nemad seda muuseumi ei vaja.

Lisaks vähesele külastatavusele oli muuseumi põhiprobleeme ruumide halb seisukord. «Veski 61 on amortiseerunud maja, laed lasid läbi, laepalgid on mädanenud,» ütles Martis.

Tudengimuuseumi fondid liidetakse TÜ ajaloomuuseumi fondidega.

Tudengimuuseumi kolme ruumi ekspositsioon kujutas tudengitoa sisustust XVII sajandil, XIX sajandi lõpus ja XX alguses. Martise sõnul on praegu moes interjööri eksponeerimine, sellest tulenevalt pannakse tudengitubade sisustus üles TÜ ajaloomuuseumi peamajas Toomel.

    Tagasi üles