Teaduspark ja loomemajanduskeskus hakkavad koostööd tegema

Tartu loomemajanduskeskus ja Tartu teaduspark sõlmivad teisipäeval kolmeaastase koostöökokkuleppe, et pakkuda alustavatele loomemajanduse ning teadmis- ja tehnoloogiamahukatele ettevõtetele nende arendamisel mitmekülgsemaid teenuseid.


Sõlmitava raamlepingu eesmärgiks on vastastikku toetava ja osapooli inspireeriva sünergilise keskkonna loomine, mis aitaks tehnoloogiamahukatel ja loomemajanduse ettevõtetel leida ühiseid väljundeid, vahendas Tartu linnavalitsus.

Samuti on otsustanud sihtasutused osaleda koos vastavates riiklikes ja rahvusvahelistes programmides, innovatsioonialase kompetentsi väljaarendamisel ja koolituste ning konsultatsioonide korraldamisel.

Loomemajanduskeskuse juhatuse liikme Raul Oreškini sõnul on antud valdkondade koostöö vajalik eeskätt ettevõtete konkurentsivõime tõstmiseks.

«Tehnoloogiamahukad ettevõtted vajavad oma ideede visualiseerimiseks ja vormimiseks loomeettevõtjate abi ning loovettevõtjate jaoks muutub üha enam oluliseks uute tehnoloogiate rakendamine tööprotsessides,» selgitas Oreškin.

Lähiajal on Tartu loomemajanduskeskusel ja Tartu teaduspargil plaanis osaleda kahes koostööprojektis, mis aitab efektiivsemalt korraldada inkubatsiooniteenuse pakkumist juba alustavatele ettevõtetele. Samuti plaanitakse ühiselt käivitada eelinkubatsiooniteenuse koolitused, mille raames on võimalik tulevastel ettevõtjatel luua oma ideele äriplaan ning käivitada ettevõte.

Tagasi üles