Ministeerium lõpetab Tartumaa muuseumi tegevuse
Täiendatud!

Tartumaa muuseum Elvas. FOTO: Kristjan Teedema

Kultuuriministeerium teatas, et läbirääkimised Elva linnaga, muutmaks Tartumaa muuseumi munitsipaalasutuseks, ei olnud tulemuslikud ning muuseum paneb uksed kinni. Elva linnapea Toomas Järveoja on seevastu seisukohal, et linn küll tahtis muuseumi säilitamist, kuid riik ei arvestanud omavalitsuse soovidega.

Kultuuriministeeriumi muuseuminõunik Marju Reismaa ütles Tartu Postimehele, et ministeerium pakkus linnale tasuta muuseumi kolme kinnistut ning selle ülalpidamiskuludeks 50 000 eurot aastas. Tartumaa muuseumi tänavune eelarve koos teenitava omatuluga on 71 213 aurot.

Reismaa sõnul esitas Elva linn ministeeriumile nõudmisi, mille täitmine oleks olnud vastuolus riigivaraseadusega. Samuti ei olnud linnal soovi üle võtta Tartumaa muuseumi praeguseid töötajaid.

Suured kulud

Elva meer Toomas Järveoja sõnul polnud aga kõik päris nii nagu ministeeriumi esindaja selgitas. Nimelt soovis Elva linn muuseumi enda alluvusse saades müüa J. Kärneri 4 ja Vaikne 10 asuvad kinnistud, et vabanevate vahenditega renoveerida ja soojustada Pikk 2 asuva muuseumihoone. Ministeeriumi alluvuses olev maja nimelt ei vasta nõutud tingimustele ja selle ülalpidamiskulud on ebamõistlikult suured.

«Ühelgi kohtumisel ega eelnenud läbirääkimiste käigus ei maininud ministeeriumi esindajad, et kõrvalkinnistute müük on vastuolus riigivaraseadusega.»

Et muuseumikogu säilitustingimused on ebastabiilsed ning seetõttu mitterahuldavad, tunnistab ka omanik ehk ministeerium ise. Järveoja hinnangul tahab riik ebamugavast kohustusest lihtsalt vabaneda.

Linnale läkitatud kirjas seisab, et hoidlad on ülekuhjatud ning kogude aktiivne täiendamine on peatunud ruumipuuduse tõttu. Hoiutingimused ei vasta temperatuuri ja niiskuse nõuetele, samas on küttekulud ebamõistlikult suured. Muuseumi personali on viimastel aastatel seoses majanduslangusega vähendatud ning on suuri probleeme kompetentsete töötajate leidmise ning tööl hoidmisega.

«Minul on küsimus: kas Elva linn peaks sellises seisukorras muuseumi üle võtma, et oodata poole aasta pärast ettekirjutisi kõik võimalikelt ametkondadelt?» pärib Järveoja.

Meeri arvates on kahju, kui riik arvab, et kohalikule omavalitsusele võib suruda lõppematult kohustusi, ilma finantseerimist tagamata. «Kui haridusminister teatab, et alates 1 jaanuarist 2013 tõstetakse õpetajate palkasid 20 protsenti aga kohalikud omavalitsused katavad sellest 15 protsenti, siis kuhu me nii jõuame?»

Järveoja lisas, et ministeeriumi pakutud 50 000 eurot aastas puudutaks üksnes tulevat aastat, sest pikemaajalisi lubadusi pole ministeeriumil õigust anda.

Muuseumi võimalikku kolimist Alatskivi lossi on samuti arutatud juba vähemalt kolm aastat, kuid poliitilistel põhjustel pole seda seni juletud teha.

Ministeerium aga linna soovidele vastu ei tulnud ning kuna linn ei soovinud muuseumi üle võtta ka üksnes riigi seatud tingimustel, saatis ministeerium Elva linnavalitsusele, Tartu maavalitsusele ning rahandusministeeriumile kooskõlastamiseks eelnõu Tartumaa muuseumi tegevuse lõpetamise kohta 31. jaanuaril 2013.

Muuseume teisigi

Tartumaa muuseumi muuseumikogu antakse pärast tegevuse lõpetamist üle Eesti Rahva Muuseumile. Üksnes Vanemuise teatri näitleja Leopold Hanseni eseme- ja arhiivkogu ülevõtmiseks on soovi avaldanud Tartu linnamuuseum.

Elva rajoonidevahelisest koduloomuuseumist alguse saanud muuseumi eesmärgid, tegelik sisu ja võimalused ei ole omavahel vastavuses ning Tartumaa piirkondlikud eripärad ja vaatamisväärsused on palju vahetumalt juba mujal esile toodud, leiab ministeerium.

Tartus tegutseb arvukalt teemamuuseume ning lisaks Tartu linnamuuseum ja Eesti Rahva Muuseum, kes suudavad katta maakonna vajadused muuseumiteenuse järgi. Seetõttu puudub kultuuriministeeriumi hinnangul vajadus osutada Elva linnas või mõnes muus Tartu maakonna kohalikus omavalitsuses väljaspool Tartu linna muuseumiteenust just riigiasutuse tasandil.

Muuseumi kolm kinnistut on plaanis üle anda Riigi Kinnisvara AS-le, et need hiljem võõrandada. Asutuse sulgemisega vabaneva raha lubab ministeerium suunatakse teiste riigimuuseumide töötajate palgatõusu katteks.

Tagasi üles
Back