Tartu-Viljandi suund saab paralleelmaantee

Viljandi maantee laiendusega ehitatakse linna piirile uus ringtee, kust võiks tulevikus saada ka otse Lõunakeskuse juurde. Senine Tartu-Märja lõik jääb aga kohalikule liiklusele.

FOTO: maanteeamet

Maanteeamet alustab järgmise aasta suvel Viljandi suunale täiesti uue maanteelõigu väljaehitamist, mis toob linna piirile uue suure ringtee ning jätab senise Tartu-Märja lõigu vaid kohalikule liiklusele.

Uus teelõik ulatub praegusest Viljandi ringist Rõhu alevikuni ning on 7,2 kilomeetrit pikk. Sellest suurem osa kulgeb olemasolevas teekoridoris, kuid umbes kilomeetrine jupp rajatakse põllumaale. Kogu lõigu peale on planeeritud kaks jalakäijate tunnelit ning üks jalgteesild üle Ilmatsalu jõe. Samuti peaks tulema Märja ja Haage asula juurde kaks müratõkkeseina.

Maanteeameti lõuna regiooni asedirektor Janar Taal ütles, et uue tee ehitamiseks on kolm tugevat argumenti. «Esiteks on rekonstrueerimine hädavajalik liiklusohutuse seisukohast, sest praegu on sellele teele saamine ja sealt maha keeramine muutunud üpris ohtlikuks. Just hommikusel tipptunnil on vasakpöörded linna poole väga rasked,» selgitas ta.

Teiseks tõi maanteeameti esindaja välja jalakäijate liiklusohutuse ning kolmandaks on praegune teelõik väga halvas seisukorras.

«Juba praegu peaks olema linnast Märja alevikuni eraldi jalgtee, aga ilma suure tee rekonstrueerimiseta pole seda mõtet teha. Samuti on praeguse maantee teekate lagunenud, rööpad sisse sõidetud ja tehnilisest seisukorrast kriitiline piir juba ületatud,» rääkis Taal.

Praegusest Viljandi ringist kavandatakse uus maantee umbes 700-meetrisel lõigul neljarealisena ning sõidusuundade vahele tuleb eraldusriba.

Pärast rajatavat ringteed kulgeb aga Viljandi poole edasi kaherealine maantee. Täiesti uus teelõik jääb vanast vähem kui saja meetri kaugusele ning jookseb vanaga suhteliselt paralleelselt. Uus jalgtee jääb kahe tee vahele ning see ulatub Haagest natukene edasi.

Mugavam ühendus

Uus lahendus annab Taali sõnul Märja elanikele varasemast palju mugavama ühenduse Tartu linnaga. «Ei ole ümbersõite, teekond ei pikene ja samas annab turvalise ühenduse põhimaanteega. Vana tee jääb kogujateeks, ühtegi mahasõitu seal kinni ei panda, ja kes tahavad Viljandi poole minna, saavad ikka paremale pöörata,» selgitas Taal.

Praegu käib maanteeametil tee-ehituseks vajalike maatükkide väljaostmine.

«Meie oleme kõigile pakkumised teinud, aga maade omandamine on pikaajaline protsess. Ära tuleb osta umbes 15 hektarit maad. Viie kinnistu omanikuga oleme kokkuleppele saanud, aga ülejäänutega läheb veel aega,» rääkis Taal ega välistanud ka sundvõõrandamist.

Lõunakeskuse juurdepääs

Koos uue teega on maanteeamet projekteerinud pääsu ka Lõunakeskuse juurde, kuid Taali sõnul ei saa riik Ülenurme valla maale jäävat lõiku ehitada.

«Kahjuks mitte, kuna see puudutab otseselt erahuve. Me küll planeerisime ja tegime sinna eelprojekti ära, aga riik ei saa selliseid tegevusi rahastada,» selgitas Taal ning andis mõista, et uus juurdepääs on puhtalt Lõunakeskuse ja rajatava Maxima huvides.

Lõunakeskuse juht Jaan Lott ütles, et loomulikult on nad juurdepääsust huvitatud, aga eelkõige on see seotud siiski Maxima arendusega.

«Praegu oleme Maximaga kokku leppinud, et juurdepääs tekib siis, kui nemad hakkavad oma projekti ellu viima. Oleme omalt poolt sinna piirkonda juba arvestatava teedevõrgu rajanud, nüüd ootaksime ka teiste osaliste panuseid,» ütles ta.

Maxima avalike suhete juht Erkki Erilaid ütles, et ettevõttel on plaanis lähiajal alustada krundile detailplaneeringu tegemist ja niipea kui see on kinnitatud, saavad nad hakata ehitama.

«Meie soov on teha kõike kiiresti, aga sellised asjad lähevad ikka aastaid,» sõnas Erilaid ning väitis, et juurdepääsu ehitamisel ei saa nad praegu kaasa rääkida.   

Ülenurme vallavanem Aivar Aleksejev lisas, et ka vallal pole juurdepääsu rajamiseks võimalusi.

«Selliste teede rajamine ei ole kohaliku omavalitsuse ülesanne,» lausus Aleksejev ning pidas õigeks, et tee ehitaks siiski riik. «See tee ei ole vajalik ainult eraettevõtlusele, vaid parandaks liiklust ka Viljandi ringil. Me võime selles projektis osaleda ja koostöö on võimalik, aga täies mahus me seda ehitada ei jõua.»

Viljandi maantee laienduse riigihanke loodab maanteeamet kuulutada välja juba oktoobris. Tee-ehitus võiks alata kevadel ning objekti valmimine jääb 2014. aasta suvesse.

Tagasi üles