Sõjakooli kadetid ja õppurid alustavad õppeaastat jalutuskäiguga Tartu kesklinnas

Kadetid alustavad õppeaastat marsiga.

FOTO: Kristjan Teedema

Esmaspäeval, 3. septembril marsib ligi 240 Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste (KVÜÕA) kõrgema sõjakooli kadetti ja Lahingukooli õppurit õppeaasta alguse puhul läbi Tartu kesklinna.

Iga-aastast traditsioonilist jalutuskäiku juhib kõrgema sõjakooli ülem kolonelleitnant Mati Tikerpuu. Jalutuskäigul marsivad sõjakooli erinevate aastate kursuste kadetid ja aastase nooremohvitseride kursuse ning Lahingukooli kursuste õppurid.

Kadettidele ja õppureile juhatab päeva sisse hommikune pidulik rivistus kõrgema sõjakooli hoovis Riia 12. Seejärel kell 10 suundub sõjakool kursuste kaupa rivikorras kaitseväe orkestri saatel õppeasutuste peahoone juurest Raekoja platsile marsruudil Võru tänav, Akadeemia tänav, Vanemuise tänav ja Ülikooli tänav.

Kell 10.15 tervitavad Raekoja platsil õppureid KVÜÕA ülem kolonel Aarne Ermus ja Tartu linnavalitsuse esindaja.

Kell 10.30-10.50 jätkub jalutuskäik marsruudil Raekoja plats, Ülikooli tänav, Gildi tänav, Vabaduse puiestee, Riia tänav ja Võru tänav.

Pärast jalutuskäiku on õppeasutuste aulas õppeaasta avaaktus, kus akadeemilise õppeaasta avaloengu peab kaitseväe juhataja brigaadikindral Riho Terras.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ning Kaitseliidule.

Kõrgema sõjakooli põhikursuse maa-, mere- või õhuväe õppesuuna lõpetajad saavad rakendusliku kõrghariduse sõjalise juhtimise erialal ja nooremleitnandi auastme. Lahingukooli lõpetajad saavad kutsehariduse sõjaväelise juhtimise erialal ja nooremveebli auastme.

Tagasi üles