Trükist tuli almanahh Sulesepad

Tänapäeval on koolinoortel kerge oma kirjalikke eneseväljendusi kogu maailma ette tuua. Internet on kõigile tasuta avatud ning kui raha leidub, võib paberile trükituna avaldada mida tahes. Mõni laps on lasknud trükkida isegi romaani.

Lokkavas sõna- ja trükivabaduses jätkab Hugo Treffneri gümnaasiumi äsja ilmunud almanahh Sulesepad vana head traditsiooni.

Eelmine, Sulesepad nr 13, ilmus aastal 2007. Õpetaja Helgi Tering ja vilistlane aastast 2011 Mirt Kruusmaa on värskeimasse almanahhi koondanud tekstid ja reprod kunstitöödest, mis pärinevad viimasest viiest aastast.

Nende hulgas on ka mulluste parimate luuledebütantide hulka kuuluva Kaur Riismaa (vilistlane 2005) loomingut. Almanahhis ilmunud luuletused on õpetaja Teringu andmeil pärit tema varsti ilmuvast teisest kogust.
Poeesia ja kunstilisa vahelt leiab almanahhi lugeja omaette liigitustena proosat, draamat, esseed, kriitikat, tõlget ning võrreldes eelmise almanahhinumbriga uudsena õpetajate kirjutisi. Tekstiosade vahelehtedel on Siim Oksa fotod kooli koridorist erinevas valguses.

Helgi Tering on Suleseppade koostamise eesotsas olnud aastast 1993, mil ta asus tööle Hugo Treffneri gümnaasiumis.

Raamat
Sulesepad XIV, Hugo Treffneri gümnaasiumi almanahh, Tartu 2012, 198 lk.

 

Tagasi üles
Back