Seisukoht: spordimuuseumi koht on Raadil

Eesti Spordimuuseum.

FOTO: SCANPIX

Eesti spordisüsteem tervikuna vajab arendamist, et edendada meie rahvuse eelistatud alasid. Järelikult peab ka spordiajaloo käsitlemine ja tulemuste näitamine ajaga kaasas käima. Et sport kuulub kokku teiste kultuuriliikide ja pärimusega, peaks Tartus asuv Eesti Spordimuuseum ühinema Eesti Rahva Muuseumiga (ERM) ja leidma koha Raadile rajatavas ERMi uues hoones.


Miks Raadile? See oleks kokkuhoid, millest võidaksid nii Eesti riik kui ka külastajad kõige laiemas mõttes. Sellega hoitaks kokku haldus- ja muid kulusid, külastajate ligipääs sõidukiga oleks praegusest parem ning laheneksid museaalide säilitus- ja konserveerimisprobleemid, rääkimata hoopis avaramatest võimalustest oma kogusid tutvustada.

Sobiv näidegi on meil olemas: 1. jaanuarist 2009 kuulub postimuuseum ERMi koosseisu ning kogud asuvad Raadil ERMi hoidlas. Sarnaselt postimuuseumiga tekiks ka spordimuuseumi ühinemisel ERMiga sünergia, areneks koostöö ning avatus uutele lahendustele. Näiteks tooksid ERMi töötajad värskepilguliste väljastpoolt tulnutena kaasa uusi mõtteid näituste kujundamiseks.  

Arhitektuuriliselt spordimuuseumi jaoks kavandatud ruumides saaks teha seni fondides olevate museaalide atraktiivseid väljapanekuid, seda enam, et praegu ei jõua kolmandik fondides peituvatest eksponaatidest ruumipuudusel rahvani.

Rajatav mitmefunktsiooniline ERMi uus hoone koondaks endasse kogumi kõigist eesti kultuuriga seotud tegevustest: varade hoidmine, teadustöö, näituste ja konverentside korraldamine, raamatukogude pidamine ning teatri- ja kinosaali avamine. Eesti vajab ERMi kui kultuurikeskust ja mõttekoda ning see on Eesti loo jutustamise koht ka spordimuuseumile.

Ühtses uues hoones saaks panna lisaks püsinäitusele senisest rohkem rõhku ka muude näituste korraldamisele.

Museaalide kogumispoliitika peaks spordimuuseum kriitiliselt üle vaatama. Praegu ei jõua üks kolmandik enam kui 135 000 eksponaadist rahva ette. Fondide kasutamine tuleb muuta käepärasemaks, arvestades eriti uurijate huve, aga ka Tartusse mõneks päevaks tulevate annetajate ja nende sugulaste huve.

Raadil peaks olema spordimuuseumi tarvis eraldi väike saal, kus pidevalt jookseks läbi aegade Eesti spordielu tutvustav film.

Praeguse spordimuuseumi visiitkaardiks on «Olümpiasammaste tuba», kus külastaja saab ise valida olümpiamänge tutvustava filmi. Näha saab peaaegu kõiki eestlastest olümpiavõitjate medaleid. Puudu on omanike otsuse tõttu Erika Salumäe ja Aavo Pikkuusi kuldmedalid, talialad on esindatud Otepää filiaalis.

Suusasporti kajastav väljapanek peaks siiski olema näha ka Eesti Spordimuuseumis, sest kõik keskmiselt huvitatud ei lähe Otepää talispordimuuseumisse.

Tagasi üles