Miks peab aknaklaasi ära andmise eest maksma?

Aknaklaasi võib üle jääda igas majapidamises. Pildil lõhutud aknaklaas.

FOTO: Urmas Luik / Pärnu Postimees

Miks peavad eraisikud maksma aknaklaasi äraandmise eest Tartu jäätmejaamades? Klaastaara eest ju ei maksta. Mõlemad peaks olema sarnaselt taaskasutatavad, miks siis ühe eest küsitakse tasu, teise eest mitte?

Vastab Tartu keskkonnateenistuse spetsialist Juhan Voolaid:

Vahe klaastaara ja aknaklaasi puhul just selles ongi, et esimest saab ja teist ei saa taaskasutada.

See tähendab, et Eestis praegusel ajal aknaklaasi ei taaskasutata, selle tõttu ongi selle äraandmine tasuline.

Miks pole Eestis aknaklaasi taaskasutust? Kas meie pruugitud aknaklaas rändab prügilasse?

Vastab keskkonnaministeeriumi pressiesindaja Brita Merisalu:

Eestis pole praegu ühtegi aknaklaasi ja muu sellise klaasi ümbertöötajat ehk ringlusse võtjat, vähesel määral tegeleb pakendiklaasiga Järvakandi klaasitehas. Ka ei ole aknaklaasi kohta siiani kehtestatud Euroopa Liidu tasemel üldist taaskasutuse sihtarvu.

Tehniliselt saab aknaklaasist toota osaliselt uut aknaklaasi, aga pigem kasutatakse seda klaasvilla või vahtklaasi ja muude isolatsioonimaterjalide tootmiseks.

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist on taotletud toetust ja SA KIK on teinud rahastamisotsuse klaasvilla tehase ehitamiseks Eestisse, siiski pole veel selge, kas tehas alustab lähiaastail tegevust.

Mitmed jäätmekäitlusettevõtjad on kogunud aknaklaasi ja viinud seda ringlussevõtuks mujale, näiteks Soome ja Valgevenesse.

2010. aastal jäätmekäitlusaruande koondi alusel koguti liigiti ehitusklaasi 4800 tonni. Sellest ligi 2900 tonni läks samal aastal taaskasutusse ja prügilasse ladestamisele vaid 106 tonni.

Üldistatult saab öelda, et ka aknaklaasi taaskasutuse lahendused on olemas, leida tuleb vaid õige jäätmekäitlusteenuse pakkuja. Seega sõltub jäätmejaamas aknaklaasi kogumine otseselt kohaliku omavalitsuse soovist sellist teenust elanikele pakkuda.

Kui jäätmete liigiti kogumise võimaldamine ja materjali taaskasutusse suunamine on jäätmejaama pidajale ülesandeks tehtud, saab eeldada, et teenust ka pakutakse.

 

Loe ka neid

Tagasi üles