Põlva linn ja vald valmistuvad ühinema

Põlva linna lipp.

FOTO: www.polva.ee

Täna otsustas Põlva linnavolikogu alustada ühinemiskõnelusi Põlva vallaga. Sama küsimus tuleb Põlva vallavolikogus otsustamisele homme.

Linna ja valla ühinemine on tõepoolest taas päevakorral, kinnitas Põlva linnapea Georg Pelisaar pärast volikogu istungi lõppu. Tema hinnangul võidaksid liitumisest nii linna- kui vallaelanikud.

Ehkki küsimuse arutamise alguses tekkis volinike seas elav arutelu, otsustasid pärast selgitusi vallale ettepaneku kõneluste alustamiseks teha üksmeelselt kõik 14 kohal olnud volikogu liiget.

Põlva meeri hinnangul saaksid linn ja selle ümber asuv rõngasvald ühiselt oma elu korraldades raha kokku hoida, kuid paraneks ka avalike teenuste kättesaadavus ja kvaliteet. Samuti jääksid ühises omavalitsuses tegemata ebamõistlikud investeeringud.

Üheks selliseks investeeringuks peab Pelisaar Mammaste kooli, mida vald rajab linna piirile. Samal ajal mahuksid nii linna kui valla lapsed lahedasti kahte Põlva gümnaasiumisse ära.

Pikalt plaanis

Kaks omavalitsust on liitumist kaalunud varemgi. Kümmekond aastat tagasi esitas Põlva linn mitmele naaberomavalitsuse ettepaneku liituda, kuid toona ei leidnud ettepanek vallavolikogudes toetust, märkis Põlva vallavanem Mati Meeliste.

Nüüd on aga nii linna kui valla töögrupid käinud palju koos ning läbirääkimised võivad alata. Ka Meeliste näeb ühinemises võimalust parandada avalike teenuste kvaliteeti.

Seni on linn ühinemise vastase argumendina toonud välja selle, et vald ehitab linna territooriumile uut koolimaja, tõdes Põlva vallavolikogu esimees Ahti Bleive. Tema kinnitusel on see vastakaid arvamusi tekitanud teema praeguseks läbi räägitud.

Hiljuti Põlva maavanema juures kohtunud kohalikud haridusjuhid leidsid, et haridusvõrk korrastub laste arvu vähenemise tõttu tõenäoliselt terves maakonnas. Nii peaks praegune gümnaasium muutuma tulevikus puhtalt gümnaasiumiks. Praegune Põlva keskkool ja rajatav Mammaste kool aga oleksid põhikoolid.

Linn ja vald tellisid ühiselt ka uuringu, mis peaks kaaluma liitumise plusse ja miinuseid. Maksma läheb analüüs ligikaudu 9000 eurot. Selle ühest osast ehk rahvaküsitlusest saavad omavalitsuste veebilehel osa võtta ka kõik elanikud.

Selgub uueks aastaks

«Koolimaja on vallale vaja eelkõige selleks, et saaks lasteaiast ära kolida praegu seal õppivad algkoolilapsed,» lausus Bleive. Nimelt napib vallal lasteaiakohti ning koolimaja valmimine võimaldaks ruume vabastada.

Paraku on koolimaja valmimine jäänud venima seoses ehituse olulise kallinemise ja käimasoleva kohtuvaidlusega. Kindlasti tahab aga vald koolimaja lõpuni valmis ehitada.

Liitumise küsimuses on Põlva vallas nii toetajaid kui vastaseid. Ikka leidub neid, kes pelgavad, et ehk ei lükata talvel enam teid puhtaks, märkis Belive.

Volikogu esimees ise on seisukohal, et linna ja valla liitumine oleks majanduslikus mõttes kindlasti kasulik. «Põlva vald on rõngasvald ümber linna ning kahe omavalitsuse elu on niikuinii omavahel põimunud.»

Bleive avaldas arvamust, et ühinemisläbirääkimiste alustamise kiidab heaks ka vallavolikogu. Ühinemisotsuse peaksid volikogud langetama eeldatavalt selle aasta lõpus või uue aasta alguses.

Tagasi üles