Kemplus riigiga tõi teele tõkkepuu

Märtsis Suursoo keskuse juurde viivale teele tõkkepuu paigaldanud Ruben Poljakov lubab jätkata oma maavalduste läbimise eest tasu võtmist seni, kuni riigiasutus lepib tema nõudmistega.

FOTO: Kristjan Teedema

Emajõe Suursoo looduskeskuse juurde sõitmise eest tasu nõudev Kuu talu peremees Ruben Poljakov käitub mõnede arvates justkui nüüdisaegne maanteeröövel.


Oma kinnistut läbivale teele tõkkepuu püsti pannud Pol­­jakov ei tee aga saladust, et ta avaldab nii survet Riigimetsa Majandamise Keskusele (RMK) ja võitleb riigi ülemvõimu vastu.

Lühidalt öeldes on pannud Poljakovi kannatuse katkema see, et kaheksa aasta eest Kavastu küla idapoolsesse serva looduskeskuse rajanud riik tõi tema kinnistut läbivale erateele suure autoliikluse. Samal ajal pole keskust haldav RMK nõus tee kasutamise eest tasu maksma ega seda ka remontima.

«Me nõuame, et RMK ehitaks siia tolmuvaba katte,» märkis Poljakov ja lisas, et temaga sama meelt on ka ülejäänud maaomanikud. Eramaadel lookleb keskuse juurde viiv kruusatee 800 meetri ulatuses. Kui tee saaks korda, nõustuks Poljakov ka tasuta kasutuslepinguga.

Taks näo järgi

Tõkkepuu pani Poljakov enda kinnitusel üles märtsikuus, teavitades sellest Luunja valda kuu aega ette. Vahepeal ta läbisõitu ei piiranud, viimased paar nädalat nõuab peremees aga kinnistu läbimise eest taas raha.

Läbisõidutasu paneb üllatuma üha uusi kalastajaid ja loodusenautlejaid. Laupäeva hommikul sai autoga keskuse parklasse sõita, kuid tagasi tulles oli juba kett ees, rääkis Emajõel kalastanud Toomas Lain­­oja.

Peremees nõudis läbisõidu eest viis eurot. «Andsime raha ega hakanud pikemalt vaidlema,» kirjeldas kalastaja.

Kalamehi lubab Poljakov enda sõnul läbi sõbrahinnaga, pensionäre suisa tasuta. Keskkonnainspektorid, politsei ja päästjad on aga lausa teretulnud.

Kui RMK 1. maiks lahendust ei paku, lubab mees hakata kõigile riigiasutuse autodele ja bussidele arveid kirjutama. «Näiteks sada eurot,» pakkus Poljakov summa suuruseks.

Luunja vallavanema Aare Andersoni kinnitusel ei keela Eesti seadused eratee kasutamise eest tasu nõuda, kui omanik ei ole nõus seda tasuta kasutusse andma. Küll aga ei ole tema kinnitusel seaduslik tee äkksulgemine.

Esialgu on vald teinud Kuu talule ettepaneku sõlmida eratee avaliku kasutamise leping ilma tasuta, kuid omanik ei nõustu sellega.

Kui RMK oleks valmis panustama erateele tolmuvaba katte ehitamisse, kaaluks vald ka oma panuse lisamist, kuid see oleks ebaproportsionaalselt suur investeering, sõnas vallavanem.

Anderson täpsustas, et teoreetiliselt on võimalik aastate eest välja antud erastamiskorraldus ka tühistada, sest sama korraldusega sätestati nõue: uus omanik peab tagama liikumisvabaduse teel.

«Kui haldusakti kõrvalkohustust ei täideta, võib tekkida alus haldusakti tühistamiseks,» selgitas vallajuht.

RMK läks kohtusse

RMK vastas Poljakovi surveavaldusele kohtusse minekuga, esitades 5. aprillil hagi Tartu maakohtule. Asutus soovib, et juurdepääs kaitseala kinnistule oleks tagatud kohtumäärusega.

 Õigusemõistja rahuldas RMK esmase õiguskaitsetaotluse ehk Poljakov peaks sisulise kohtuotsuse langetamiseni lubama teed kasutada.

RMK juhatuse liige Tiit Timberg tõdes, et Poljakov on esitanud korduvalt erisuguseid nõudmisi, põhjendades muu hulgas, et tema valdusi läbivad suured bussid ja paadihaagised tekitavad tolmu. «Nõudmised RMK-le on olnud otseselt rahalised. Näiteks on tehtud ettepanek osta teealune maa nelja miljoni euro eest.»

Busside ja RMK autode läbisõidu eest Poljakov seni arveid esitanud ei ole, kuid töötajad on pidanud läbipääsemiseks kasutama läbirääkimisoskusi, lisas Timberg.

Lahendusena näeb Timberg paremat koostööd Luunja valla ja teiste maaomanikega. «Härra Poljakoviga saab koostööd teha siis, kui ta lõpetab ebaseadusliku tegevuse ja tuleb välja mõistlike ettepanekutega,» rõhutas Timberg.

Kohtusse minekut Poljakov aga ei pelga, leides, et see annab talle võimaluse olukorda veelgi põhjalikumalt selgitada.

Tagasi üles