Rektoriks pürgijad lihvivad teese

FOTO: Margus Ansu / montaaž: Kaido Linde

Tartu Ülikooli rektori valimisteks üles seatava kolme tõenäose kandidaadi, Volli Kalmu, Toivo Maimetsa ning Mart Ustavi valimisprogrammid on lihvimisel. Maimets arvas, et tema teesid on avaldamisküpsed tuleval nädalal.

Rektorikandidaate on võimalik valimiskomisjonile esitada veel 11 päeva, eilseks polnud ülikooli akadeemiline sekretär Ivar-Igor Saarniit ühegi kandidaadi dokumente saanud.

Tõenäoliste rektorikandidaatidena on seni avalikkuse ette jõudnud Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudi direktor professor Toivo Maimets, tehnoloogiainstituudi direktor professor Mart Ustav ning Eesti Teadusagentuuri juht, hiljutine TÜ rakendusgeoloogia professor Volli Kalm.

Arutelu konkurendiga

«Programm on põhijoontes olemas, aga järjest täiendamisel,» kõneles Volli Kalm. «Enne selle avaldamist pean kindlasti konsulteerima inimestega, kes on öelnud, et tahaks mind kandidaadiks esitada ja kellega koos Tartu Ülikooli arendamise põhimõtteid detailselt üle vaatame.»

Kalm arvas, et poleks kohane avaldada üldsusele programmi enne, kui ta on ametlikult kandidaadiks esitatud.

«Minu esitamine kandidaadiks pole ju üldse kindel. Käia välja platvorm lootuses, et esitatakse, oleks veider,» leidis Kalm.

Kalm ei salanud, et arutelud Tartu Ülikooli tuleviku üle käivad praegu laialt ning ta on Mart Ustaviga arutanud koos mitmeid põhimõttelisi küsimusi. «Me ei kandideeriks ju niivõrd üksteise vastu kui ülikooli eest,» märkis Kalm.

Ka Mart Ustav, kes oma platvormi koostamiseks on ammutanud ideid mitmekümnelt teiselt teadlaselt, arvas, et paslik on viivitada selle avaldamisega kandidaadiks esitamiseni. Seda enam, et teeside detaile tuleb veel viimistleda.

«Praegu me ju ei teagi, kuidas kandidaatide esitamine välja nägema hakkab,» märkis Ustav. «Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna nõukogu vestleb kandidaatidega järgmisel kolmapäeval.»

Ustav ütles, et pole pidanud arvet, kui paljudest teaduskondadest on tal tõenäolisi toetajaid ning kas ka humanitaaride toetust võiks arvestada.

«Tegutsemine ülikoolis peab lähtuma universitas'e printsiibist ja me ei saa öelda, et humaniora's pole tõsiseid probleeme,» selgitas Ustav.

Valijaskond võib kattuda

«Programm on mul ammu valmis, kesksete probleemide üleskirjutamiseks kulus umbes tund aega,» kinnitas Toivo Maimets. «Mõned inimesed, kellelt ootan aktiivset tagasisidet, on seda ka näinud. Aga selle avalikkuse ette toomisega ma veel natuke venitaksin, kuni leian, et programm on juba piisavalt hea.»

Maimetsa arvates tuleb uuel rektoril keskenduda muudatustele, mille toovad kaasa teadusrahastuse reform, kõrgharidusreform ning üliõpilaste arvu vähenemine.

Maimets kinnitas, et rektorivalimiste teemal on tal viimasel ajal olnud iga päev mitu jutuajamist, ning ei osanud nimetada teaduskonda, kust mitte keegi poleks talle juba toetust avaldanud.

«Aga milline iganes oleks nende rektorivalimiste tulemus, olen ülikooli juhtimisega järgmised neli ja pool aastat nagunii seotud, sest mind on valitud ülikooli esindajana ülikooli nõukokku,» selgitas Maimets. «Nii et ülikooli muredest rääkida tuleb mul ülikooli inimestega nii või naa.»

Maimetsa ja Ustavi ametikohad kuuluvad ning Kalmu koht kuulus TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskonna struktuuri. Maimets tõdes, et kõigi kolme potentsiaalne valijaskond tõenäoliselt osaliselt kattub.

«Nii Volli Kalmu kui Mart Ustaviga olen heas kontaktis nii inimese kui kolleegina, vastasseise meil ei ole,» kinnitas Maimets. «Aga kindlasti ei tähenda see, et kaaluksin mingit diilitegemist.»

Ühtlasi eitas Maimets kuuldust, nagu ta oleks öelnud, et oma õpetaja Ustavi vastu kandideerima ei hakka.

«Pean Mart Ustavist sügavalt lugu ega kahtle, et ta saaks ülikooli juhtimisega hakkama, aga midagi sellist pole ma lubanud,» lausus Maimets.

Samas nimetas ta häirivaks, et teistest teaduskondadest ei ole märgata valmisolekut ülikooli juhtimise vastutust võtta.

2007. aastal rektoriks kandideerinud TÜ filosoofia ja semiootika instituudi juhataja professor Margit Sutrop on kinnitanud Tartu Postimehele, et tal pole huvi uuele katsele minna. Sama on öelnud 2003. aastal kandideerinud filosoofiateaduskonna eesti keele professor Birute Klaas-Lang.

Filosoofiateaduskonna dekaan Valter Lang ei salanud, et kolleegid on sel kevadel temalgi samas küsimuses nööbist kinni võtnud. «Ei ole selliseid ambitsioone, ei ole kavas,» ütles ta.

Lang tõdes, et filosoofiateaduskond ei esita oma kandidaati ilmselt ei teaduskonna nõukogu tasemel ega ka professorite rühmana. Tõenäolisem on, et teaduskonna professorid deklareerivad oma toetusest ühele või teisele inimesele koos teiste teaduskondade professoritega.

Maimetsa, Ustavi ning Kalmu kohta ütles Lang, et filosoofiateaduskonnas leidub toetajaid kõigile kolmele ning on ka neid, kes oleks nõus hääletama nii ühe kui teise poolt.

«Aga tegelikult ei teata ju meie nurgas kuigi palju neist kellestki,» märkis Valter Lang. «Neid teatakse kui teadlasi, kuid ei teata nende mõtteid seoses ülikooli tulevikuga.»

Vaagimine alles algab

Birute Klaas-Langi kandidatuuri seadis 2003. aasta rektorivalimiste eel Jaak Aaviksoo kõrvale üliõpilasesindus. Esinduse vastne esimees Erik Raudsepp tunnistas, et esindus pole ametlikel koosolekutel võimalikke kandidaate vaaginud.

Raudsepp ise on rääkinud Toivo Maimetsaga, kes teda nädala alguses üliõpilasesinduse juhiks saamise puhul kirja teel õnnitles.

«Saime kokku ja arutasime natuke tema mõtteid ja vaateid, aga ma liigitaksin selle pigem isiklikuks kokkupuuteks, sest oleme olnud varem koos ülikooli nõukogus ja rääkisime ka palju muudel teemadel, näiteks haridusreformist,» avaldas Raudsepp.

«Tahame kutsuda kokku tudengeist valijameeste kogu, kes moodustab rektori valimiskogust ligi 20 protsenti. Hakkame koostama loetelu meile väga olulistest teemadest ning milliseid muutusi soovime näha,» lisas Raudsepp. «Kavatseme kohtuda suuremas ringis nii Toivo Maimetsa kui teiste kandidaatidega.»

Truud erialatööle

Märtsi keskel esitas ülikooli arstiteaduskonna nõukogu rektorikandidaadiks praeguse rektori Alar Karise. Vaid üks inimene 29-liikmelises nõukogus arvas, et Karis jätkama ei peaks.

Arstiteaduskond seadis Karise üles ka 2007. aastal.

Nüüd teatas Karis paraku, et ei soovi saada eluaegse rektori märki ning soovib töösse vaheldust. Arstiteaduskonna dekaan professor Joel Starkopf ütles, et nõukogu tasemel teaduskond uut kandidaati kindlasti välja ei paku.

Starkopf nentis, et väärikaid rektorikandidaate leidub ka arstiteaduskonna professorite hulgas. «Täna on vähetõenäone, et keegi neist oma erialase töö jätaks ja oleks valmis rektori vastutust võtma,» hindas Starkopf.

Tartu Ülikooli arstiteaduskonna füsioloogiainstituudi juhataja professor Eero Vasar lükkas ümber kumu, et tema käest on uuritud, kas ta oleks valmis rektorivalimistel kandideerima.

«See on tavaline jutt teemal, et üks naine turul rääkis,» kommenteeris Vasar kuuldut. «Kuutõve all ma ei kannata. Kui kannataks, oleks võimalik minult midagi niimoodi küsida, et ma ise aru ei saa.»

Keegi pole vastumeelt

Hiljuti taas usuteaduskonna dekaaniks valitud Riho Altnurme, kes on olnud selles ametis alates 2003. aastast, meenutas, et eelmistel rektorivalimistel toetasid usuteaduskonna professorid Volli Kalmu kandidatuuri. Altnurme ei näe ka nüüd põhjusi, mis Kalmu toetamise välistaks, kuid ütles sama Toivo Maimetsa ja Mart Ustavi kohta.

«Nõukogu on arutanud erinevaid kandidaate, kuid pole kindlat otsust langetanud,» rääkis Altnurme. «Jälgime protsessi ja võimalik, et osaleme mõne kandidaadi ülesseadmises.»

Rektori valimine

• Tartu Ülikooli rektori valimisel 31. mail saavad osaleda kõik ülikooli nõukogu ja senati liikmed, kõikide teaduskondade nõukogude liikmed ja kõik ülikooli korralised professorid ning juhtivteadurid.

• Kandidaate võivad valimiskomisjonile 7. mai pärastlõunani esitada teaduskondade nõukogud, teiste Eesti teadusasutuste nõukogud, ülikooli 15 korralist professorit ühiselt, üliõpilaskond, ülikooli ametisolev rektor ja endised rektorid.

• Rektorikandidaatide väitluskoosolek on TÜ aulas 24. mail kell 16.

Allikad: TÜ põhikiri, www.ut.ee

 

Tagasi üles