Kaitseväe akadeemia uueks ülemaks sai brigaadikindral Viktor Kalnitski

Tartu Postimees
Copy
Tartus toimunud tseremoonial võttis brigaadikindral Viktor Kalnitski kaitseväe akadeemia juhtimise üle.
Tartus toimunud tseremoonial võttis brigaadikindral Viktor Kalnitski kaitseväe akadeemia juhtimise üle. Foto: Kaitseväe skadeemia

Eile Tartus toimunud tseremoonial võttis brigaadikindral Viktor Kalnitski kaitseväe akadeemia juhtimise üle kindralmajor Vahur Karuselt.

«See on minu jaoks tähtis päev, sest alates tänasest vastutan Eesti kaitseväe ohvitseride ja allohvitseride hariduse ja väljaõppe eest. Teiste sõnadega, Eesti kaitseväe tuleviku eest,» ütles kaitseväe akadeemia uus ülem-rektor brigaadikindral Viktor Kalnitski. «Sellest, kui hästi kaitseväe akadeemia saab oma ülesannetega hakkama, sõltub sõna otseses mõttes riigikaitse tervikuna. See ei ole kindlasti lihtne ülesanne, kuid olen valmis võtma väljakutse vastu.»

Brigaadikindral Kalnitski sõnul lähtub ta oma töös ülesandekeskse juhtimise põhimõttest, millest lähtus ka tema eelkäija kindralmajor Karus, ning ta ei pea juurutama akadeemias midagi uut, vaid jätkama sama liini ja viima seda edasi. «Ülemana hindan meeskonnatööd, sest meeskond on see, mis viib edasi. Tean, et akadeemias on toimiv meeskond ning sellega tuleb jätkata!»

Kindralmajor Vahur Karus juhtis kaitseväe akadeemiat 2021. aasta juunist ning jätkab teenistust kaitseväe peastaabi ülemana.

Brigaadikindral Viktor Kalnitski alustas kaitseväeteenistust 1994. aastal ajateenijana Põhja üksik-jalaväekompaniis, kus pärast vanemallohvitserikursuse läbimist teenis rühmavanema ja rühmaülemana. Brigaadikindral Kalnitski on lõpetanud Soome maakaitsekõrgkooli, täiendanud end erinevatel suurtükiväe- ja juhtimisalastel kursustel ning läbinud vanem- ja kindralstaabiohvitseri kursused Soomes.

Ta on varem teeninud kaitseväe peastaabi personaliosakonna ülemana ning välisteenistuse ja -koolituse osakonna välisgrupi vanemstaabiohvitserina. Lisaks on brigaadikindral Kalnitski juhtinud kaitseliidu peastaabi operatiiv- ja planeerimisosakonnas operatiivjaoskonda ning tegutsenud maaväe staabis vanemstaabiohvitserina operatiivalal ja suurtükiväeinspektorina. Enne maaväe staabi teenistusse asumist teenis brigaadikindral suurtükiväepataljonis patarei-, staabi- ja pataljoniülemana ning oma teenistuses kaitseliidus teenis nii Viru maleva kui Kirde maakaitseringkonna pealikuna.

Enne kaitseväe akadeemia ülem-rektori ametikohale asumist oli brigaadikindral Viktor Kalnitski kaitseväe peastaabi väljaõppeosakonna ülem. Samuti on ta osalenud kolmel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Afganistanis ning teeninud Poolas NATO kirdekorpuses planeerimisosakonnas vanemstaabiohvitserina.

Kaitseväe akadeemia on Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ja kaitseliidule. Lisaks pakub kaitseväe akadeemia sõjaväelist täienduskoolitust ja viib läbi riigikaitsega seotud teadus- ja arendustegevust.

Tagasi üles