Süku teemal peetakse avalikku arutelu teisipäeva õhtul linnaraamatukogus

Eili Arula
, ajakirjanik
Copy
Süku linnulennult.
Süku linnulennult. Foto: 3+1 arhitektid

Teisipäeval, 11. juunil kell 17 toimub Tartu linnaraamatukogu saalis (IV korrus) arutelu, kus linnavalitsus tutvustab südalinna kultuurikeskuse detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku ajal esitatud arvamusi ja oma seisukohti ning põhjendab planeeringu koostamisel valitud lahendusi.

Südalinna kultuurikeskuse detailplaneeringu eskiislahendus oli avalikul väljapanekul 21. märtsis 22. aprillini, mil kõik huvilised said avaldada arvamust ja teha ettepanekuid. Avaliku väljapaneku jooksul esitas 21 eraisikut või organisatsiooni kokku üle 70 arvamuse või ettepaneku. Ettepanekuid ja linna seisukohti tutvustati avalikul arutelul 23. mail. Teisipäeval, 11. juunil kell 17 algab kordusarutelu. Arutelust tehakse ka otseülekanne.

Avaliku väljapaneku ajal esitati kõige rohkem ettepanekuid liikluskorralduse ja parkimise kohta, samuti pargipuude ja mänguväljaku säilimise kohta. Tehti ettepanekud kavandada hoonesse varjend, eksponeerida pargialal arheoloogilisi kihistusi või rajada sinna skulptuuride park. Ettepanekute ja linna seisukohtadega saab tutvuda linnavalitsuse kodulehel.

Südalinna kultuurikeskuse detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata ehitusõigus südalinna kultuurikeskuse rajamiseks ning muuta kogu planeeringuala kvaliteetseks ja inimsõbralikuks avalikuks ruumiks. Keskkonnamõjude strateegiline aruanne koostati selleks, et selgitada välja südalinna kultuurikeskuse ehitusega kaasnevad mõjud keskkonnale.

Praegu käis avalikul väljapanekul detailplaneeringu eskiislahendus. See on planeeringu koostamise esimene etapp, kus lepitakse kokku ala arengu üldised põhimõtted ja suunad: kus on peamised liikumissuunad, kuhu ja mida on lubatud ehitada ning millist keskkonda soovitakse luua.

Pärast avalikke arutelusid jätkatakse detailplaneeringu täpsustamist ehk põhilahenduse koostamist, milles minnakse järjest detailsemaks. Ka detailplaneeringu põhilahendus suunatakse avalikule väljapanekule ja toimub avalik arutelu, mis on plaanis sügisel.

Tagasi üles