Lenne Rähn-Kuusik: Tartu jookseb linnalooduse kaitsmisel lati alt läbi

, ihastelane, Tartu volikogu arengu- ja planeerimiskomisjoni liige, Eesti 200
Copy
Lenne Rähn-Kuusik
Lenne Rähn-Kuusik Foto: Erakogu

Sel nädalal otsustab Tartu linnavolikogu Tartu linna arengukava 2025–2035 ja eelarvestrateegia eelnõu heakskiitmise ja avalikule väljapanekule saatmise üle. Linna arengukava on üks olulisemaid linnaga seotud dokumente, sest sellest hakkavad lähtuma kõik muud tegevused.

Uut arengukava lugedes torkab aga silma mitmeid murekohti. On kiiduväärt, et seame eesmärgiks olla keskkonnahoidlikud ja kliimaneutraalsed kõigis eluvaldkondades. Kahjuks ei ole linnaruumi ja elukeskkonna puhul aga kavas üldse juttu linna rohetaristust.

Kui varasem linna visioonidokument arengustrateegia Tartu 2030 rääkis meile rohevõrgustiku säilitamisest ja sellest, et kaitstakse ohustatud liikide elupaiku, siis uues arengukavas ei ole loodusväärtuste hoidmisest ja nende seisundi parandamisest millegipärast juttugi.

Tagasi üles