Ametnikud leidsid kontrollkäigul mitmeid avalikele teedele kõlbmatuid varuosi

Jens Raavik
, ajakirjanik
Copy
Arvestades hooajalist eripära olid kontrollreidil fookuses elektrijalgrattad, mopeedid ning mootorrattad ning nende varuosad.
Arvestades hooajalist eripära olid kontrollreidil fookuses elektrijalgrattad, mopeedid ning mootorrattad ning nende varuosad. Foto: Foto: Transpordiamet

Transpordiameti sõidukite järelevalve üksus tegi Viljandis ja Tartus kahepäevase kontrollreidi mootorsõidukeid ning nendele mõeldud varuosi ja lisavarustust müüdavatesse kauplustesse. Poodidest avastati mitmeid nõuetele mittevastavaid tooteid, mida ei tohi avalikel teedel kasutada.

Kokku kontrolliti kümmet poodi, millest viies tuvastati puudusi, mille puhul tuleb asjaolude välja selgitamiseks teha veel menetlustoiminguid. Arvestades hooajalist eripära, olid fookuses elektrijalgrattad, mopeedid ning mootorrattad. Samuti kontrolliti müüdavaid varuosi, nagu näiteks mootorrattapeegleid, sõidukite valgustusseadmeid, pidurisüsteemi komponente ning väljalaskesüsteemi osi.

«Peamine tuvastatud puudus oli tüübikinnituse märgistuse puudumine. Selliste toodete kasutamine avalikel teedel ei ole lubatud, kuna toode ei pruugi nõuetele vastata. Lisaks ei ole täpsemalt teada, kuidas toode on valmistatud ning kas seda on ka katsetatud,» selgitas transpordiameti sõidukite järelevalve üksuse juhataja Robert Rimm. «Tüübikinnituseta toodete müük ei ole keelatud, kui tootja on lisanud tootele, toote karbile või tootega kaasas olevasse dokumentatsiooni info, mis välistab toote kasutamise liikluses.»

Tüübikinnituseta toodete kasutusotstarbe määrab tootja ehk enamasti on sellised tooted märgistatud fraasidega only for off-road use ehk ainult maastikul kasutamiseks või not for use on public roads, mis on mõeldud kasutamiseks väljaspool avalikke teid.

«Sellest tulenevalt paneme poepidajatele südamele, et kaupa tarnitaks usaldusväärsetest kohtadest ning enne kauba müügile panekut veendutaks, kas tootel peab olema tüübikinnitus, kas toode on nõuetekohaselt märgistatud ning kas toote kohta käiv info, sh kasutusotstarve, on klientidele selgesti leitav ja arusaadav. Selliste turujärelevalvereidide jätkumine on kindlasti tarbijate huvides,» märkis Rimm.

Mida tuleb teha enne toote turule toomist?

• Kontrollige toote esmast ettenähtud tootja määratud kasutust ja kas toode kannab tüübi-, partii-, seerianumbrit või muud märget, mis võimaldab toodet tuvastada.

• Kontrollige, kas toode kannab vastavusmärgist (andmesilti).

• Veenduge, kas tootja on märkinud oma nime või kaubamärgi ja kontaktaadressi kas tootele või kui see ei ole võimalik, siis pakendile või tootega kaasasolevasse dokumenti.

• Veenduge, et tootel on kaasas vastavustunnistus, kasutusjuhend ja ohutusteave.

• Kontrollige, et tarbijale turul kättesaadavaks tehtava tootega on kaasas vähemalt eestikeelsed juhised ja ohutusteave.

• Vajadusel pöörduge abi saamiseks transpordiameti poole ja küsige, kas sõiduk, selle varuosa, varustus või seadmestik vastab kõigile nõuetele.

Allikas: transpordiamet

Tagasi üles